Y sselstey Redactie: Boerenleenbank -2 e jaargang no: u 1 Februari 1974, Parochie H.Oda, Zondag: Maandag Dinsdag: 4e Zondag na Driekoningen. 8.3-0 uur leesmis vc-cr zekere intentie, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11,30 uur leeetiis voor Thomas M-ichels en Elisabeth Rongen- 8 uur jaargetijde voor Harrie Vergeldt. 8 uur leosmis Voor Ierardus Marcellis. Woensdag: 8 uur leesmis voor Maria Wismans- van Vegchel, Donderdag:8 uur leesmis voor de overleden familie Claessens— Muysers. Vrijdag: 8 uur leesmis voir HenricusMaessenMaria Mans en zoon Jacqu Zaterdag: 19.00 uur leesmis voor Maria Hellegers- Greemers. ft raar3iZaterdag- ',9.0c uur Hans Teunissen eh Twan de Wit. Zondeg 8.30 uur ffilly en Peter P.Koonings, 10 uur Peter en Leo van Soëst, 11.30 uur Rene van Dijck er. Johny Houben. W'eekdi enstWilly en Peter P.Koonings Attentie: Vanaf' morgenavond, zaterdag 2 Februari, is de avondmis om ZEVEN UUR es, Q.Otf:£.ftft.ls.1l.0and id aat s te11jngVanaf heden is (ie gelegenheid om candidaten voor bovengenoemde lijst in te dienen. De candidatuur moet geaoeund worden door tenmiste 23, handtekeningen van kiesgerechtigde inwoners, alsmede vergezeld gaan van een bereidverklaring van betreffende candidaat om een candidatuur op die lijst te aanvaarden.. Indiening moet plaats vinden vóór 10 Februari a.s. bij H,Jenniekens,Paar de kopweg IJsselsteyn, l.V.B. Maandag 4 Februari om half 8, is er kienen in cafe van Dijk. ga^avalsv^erü^in^ PlëlreU2en wordt het Aldewievorbal gehouden weken is het ook weer Carnaval, je met de optocht gaat doen. We re straat een groep of wagen zal Voor ideê'n kun je altijd bij een CarnavalskrantOok zal er weer ne 'ontvangen we hiervoor copie. dit dan vóór Woensdag 6 Februari dit weekend eens aan dan krijgt en Piëlreuzihnekes, vrijdag 13 Februari in het Gemeenschapshuis. En over enkele dus begin nu alvast iets te bedenken wat hopen ook dit jaar weer dat er van iede- komen, om de optocht te doen slagen, van de bestuursleden terecht, een csrnavalskrant worden gemaakt. Gaar— Hebt U een stukje voor deze krant,bezorg bij G.Peeters, Jan-Poêlsweg 11. Begin e; U zeker een stuk bij elkaar. Ds hui terclub. donderdag 7 Februari is de 4e theorieles bij J.Boa. aanvang is om*8.30 uur, en ze wordt gegeven door H.Janssen.Alle belang stellenden zijn welkom. Het pappier wordt Vrijdag 8 Februari door A Pee- te^s en H, de Wit, Indien TJ met veel papier zit, b.v.. kuikendozen, lego cementzakken of voederzakken, bel_dan even bij F.Verheycn (292), het wordt gaarne door ons opgehaald. Dij voorbaat onze dank. y.v,:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1