reistey ffïF WH Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: n li'.-; t 1 Januari 1974 Parochie HOda. Zondag: Maandag: Dinsdag: 2e Zondag na Kerstmis. Zaterdag: 18.30 uur leesiris voor Maria van Soest- Swinkels, 19.30 uur 'jaargetijde voor Leonaröua Mae a sen en Anna Moeren(Hoogmis) 8.30 uur leeömis vo-tp zekere intentie, 10.00 uur H.Mis vor de Parochie (kinderkoor). 8 uur leesmls voor goede beterschap van een zieke. 8 uur jaargetijde voor Martinus Janssen. Woensdag: 8 uur leesmia voor Victor Luyten. Donderdagss uur gesticht jaargetijde voor Gerard Vullings, Vrijdag: S uur ieesmis voor de familie Jespers, 14.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Swinkels- van Vegchsl. Zaterdag: 19.30 uur lcesmis voor Lambertus Janssen. Zaterdag en Zondag 12 en 13 Januari zullen de diensten nog zijn zoals op dc au t ol c ze s ond ager. :fis^4en9ai,£r- Zaterdag: 18.30 uur Peter en Leo van Soest, 19-30 uur Johny Hout)en en Rene vak i)mjckZondag8.30 uur Ludo en Robert Arts, 10 uur Hans Tennissen en Twan de WT tTwêekflienstJohny Houben en Rene van Dijck. ü..9./e. Dit week-end zullen de nissen nog zijn als met, de autoloze zondagen en wel op zaterdag 10.30 uur en 19.30 uur on zondag 8.30 uur en 10,00 uur. Aangezien er sommigen zijn die deze mistijden ook na de autoloze zondagen willen handhaven zullen we de kerkbezoekers dit weekend vragen om een enquêteformulier in te vullen, waarop de volgende keuzemogelijkheden zullen zijn: a. Terugkeer naar de oude toestand, dus: zaterdags om 19.50 uur en zon dags 8.30 uur, 10.00 uur en 11=30 uur. b. Avondmis op zaterdagavond om. 7-00 uur en zondags om 8.30, 10,Oo en 11.15 uur c. Handhaven van de huidige toestand, dus zaterdags 18.jü en 19.20 uur, en zondags 8.30 en 10.00 uur, waarbij dan overwogen zou kunnen worden om de hoogmis van 10.00 uur dan een half uur later te zetten, dus 10.30 uur» x Breng daarom dit weekend (12/13 Januari) een potlood óf pen. ra.ee naar de kerk, ,L- A,.s. dinsdag on 8 uur n.m. vergadering bij J.Boa, voor de leden die mee willen werken met de uitwisseling, Vie hopen dat er veel leden wezig zullen zijn. Degenen die voordrachten hebben kunnen deze dan al meebrengen. Bezinningsmiddag. 3' Januari in zaal In d'n Engel xe Venrayaanvang 1 30 uur "sluiting 4.-30 uur, Cp deze middag zal aalmoezenier Peeters een inleiding houden met als onderwerp "Sacramenten als teken m 3e leven De inleider zal de deelneemsters in groepen verdelen, zodat het tot een vruchtbaar gesprek zal komen, In de pauze zal er köffie met vla geser veerd worden. Onkosten f.3.50, opgave voor 20 Januari bi.i Mevr.Michels aan- tei.563. Willen de dames die nog geen contributie hebben betaald, dit zo door storting van f.15.op rekening van de u.v.B. spoedig mogelijk deen bij de Rabobank. De kwitantie ontvangt L t.z. ■r'-Xi II *kj b-.üf—.- 1U V_<

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1