Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 10 SO-JAAR 1- Januari 1971-° Parochie H.Oda. Peest van openbaring des Heren,Driekoningen. 'Zaterdag: 18,00 uur jaargetijde voor Harrie Stiphout, 19*00 uur Plechtige Hoogmis bij het -25~ jarig bestaan van het kerkkoor Zondag: 8«50 uur leesmis voor de overleden familie Custers-Claessens 10 uur H.Mis voor de Parochie (verzorgd door kinderkoor)» Maandag: 8 uur maanddienst voor Petronella van Well- Thoonen. Dinsdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Martinus Janssen en Maria Droesen, Woensdag: 8 uur leesmis voor Gerardus Marcellis.., Donderdag:8 uur gesticht jaargetijde voor Albertus Pleurkens en Elisa beth Claessens. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Olaessens-Muysers Zaterdag: 19»30 uur jaargetijde voor Leonardus Maêssen en Anna Mooreru Mi.§fee,naar±Li Zaterdag: 18,00 uur Hans Tennissen en Twan de Wit, 19-00 uur Willy en Peter P,Koonings» Zondag: 8.30 uur Peter e-n Leo van Soest, 10 uur Pene van Dijck en Johny Houten» Als U de gezinsbijdrage over 1975 nog niet hebt gedaan dan verwachten wij deze nog in de loop van deze week. Bij voorbaat danko. KERKKOOR IJSSELSTEÏN. Op eerste kersdag 1975? was het 50 jaar geleden dat voor het eerst door het TJsselsteynse kerkkoor de H. Mis werd gezongen. Ook was het toen 50 jaar geleden dat de Heer J.Geurts als medeoprichter lid werd van dit koor? en steeds trouw lid is gebleven, bijna al die tijd fungerend als secretaris. Op 5 Januari a.s. zullen deze feiten feestelijk worden herdacht. Om 19*00 uur zal een plechtige H*Mis uit dankbaarheid gevierd worden, voor welke gelegenheid door het koor, de eerste meerstemmige Mis welke door het IJsselsteynse kerkkoor werd gezongen, nog eens uit de kast zal worden ge haald, n.l. de tweestemmige mis van Moortgat. Na de H,Mis wordt in het Gemeenschapshuis een receptie gehouden om. parochianen, vrienden en geno digden in de gelegenheid te stellen, het Gouden Koor en Jubilaris te feli citeren, waarbij tevens de jubilaris gehuldigd zal worden. Basisschool De maandelijkse schoolvergadering, die oorspronkelijk op Dinsdag 8 Januari a.s. gehouden zou worden, gaat deze maand niet door. Tegemoetkoming Studiekosten schooljaar 197^-1975- Via pers, radio en le- levisié, zult IJ er"in de komende weken herhaaldelijk op geattendeerd wor den, dat indien Uw kind(eren) het voortgezet onderwijs volgt, U in de ge legenheid bentom een tegemoetkoming in de studiekosten aan te vragen. Dit moet dan vóór 51 Januari 1971- geschieden door leerlingen, die reeds een school voor voortgezet onderwijs bezoeken. Voor die leerlingen, die op het eind van dit schooljaar de basisschool verlaten, geldt echter als sluitingsdatum 50 Juni 1971-° Tezijnertijd zullen we U hierover via een persoonlijke circulaire nader informeren.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1