1\ i loli W öiilciL RedactieBoerenleenbank rf QQO1Qf ,QT7"ni Q >i öuulO ü.Ik.5 nrf fcoXhJMt:L—1 I |Q1 Is "ST ro 5 O /T" 12 e 9. 29 December 1973. P E E 9 I 1 G J A A P. W I S S S I. II 6 en VOORSPOEDIG 1974. Parochie H.Oda. Z and ag n a Ke r s t ai i s Zaterdag: 18,30 uur „leesmis uit dankbaarheid voor de familie Buisse- Maes- sen,19.50 uur leesmis voor Justinus Janssen. ^andag: 8.30 uur lecomis voor zekere Intentie, 10 uur Hoogmis voor de Faroehle Maandag: s Imnrfeens geen mis, 1900 uur leesmis voor Victor luytcn oude jaar savondmia DinoaagNieuwjaarsdag, 9.CO uur leesmis voor de overleden familie Lem- mens- Pöels, 10.00 uur Hoogmis met de intentie om God3 zegen af te smeken over het komende raar. Woensdag: 8 uur leesmis voor Petrus Franken. Donderdag: 8 uur ge.st.1ehr jaargetijde voor Go r ar dus Ileurkono on Anna Fcu- wels„ - - Vrijdag: eérsfe vrijdag van de maand, 8 uur leesmis t.e.v H.Hart voor de familie Wilms en- Verheyer;. Zaterdag: 18.00 uur jao.rgeti-'jdo voor Earrie Stiphout, 19-00 uur plechtige Hoogmis bij gelegenheid van het 90- jarig bestaan van hel kerk koor. Wij naken nog eens extra opmerkzaam op de. aanvanger ren van de missen op- zaterdag 5 Januari, in verband met het feest van hel kerkkoor. Zaterdag18.00 uur Hans Tennis son en Twan de Wit, 19.00 uur Willy en Peter PKoonings'. Zoxida.g0.30 uur Peter en Lec van Soest, 10 r Johny douhen on Here -van Ui.jok. _J£&r Inwoners van IJsseIsteynwi j maken er L a „vaat op attent dat op Zaterdag "2 Januari he e Prinsenbek! wordt gehouden. Op deze avond zal prins lei IÏ aftreden, en tevens komt de ri.euwo Prins ulo. Wie wordt prins Carnaval 974 Hou deze avond vrij, zodat ook de nieu we prins op ~Jw steun kan rekenen. R.-.JüBiüxh. Sluiting op 3" December. Mogen wi£ nogmaals attent er op ma- lat de Rabobank op" Maandag31""December s HAMIDDAGSdus na 12.30 uur kon dat GPSTiOTEÏI is Gaarne wensen wij alle inwoners een prettige jaarwisseling 0 rf all e voeds in '974. Ruiterclub Uqgmaais maker; wij de mensen, die 'papier of car t onaf val bezit ten, erop attent dat wij gaarne bereid zijn dit bij IJ te kernen ophalen. Bel" U even naar F.Verheyen (292) of R.Mij seen (394). Bij voorbaat onze dank. Wij verzoeken de ruiters hun c ubhoofstollen inclusief teugel, in gevet bij R.Nijssen én te leveren. Tenslotte wijzen vrij er op dat ook in de wintermaanden regelmatig oefenen noodzakelijk is. Dinsdag 8 Januari is er weer een theoretische instructieavond.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1