KERSTMIS 'ïsseisfcevns iwsuwsbiacf A L i O K EPS TC 0 N CERT ¥fi RedactieBoerenleenban'k ia e jaargang no: s AyriJ december 19?3 P&goöhift^H^öda 4e^ z S&dagjpvd, __adveat s&teraag 18,30 uur:' leeanis voor Jacob Arts«- 19»30 uur; leeemis voor Aatooh van Ast en zondag 8,30 uur; masnddieast v* Petronella van Well-Tbooaen. 10.00 uurhoogmis v«d, parochie» maandag s'morgens geen EU Mis. 24,00 'uur: Plschtigg^HachtBis^ vau Kerstmisv*.parochie dinsdag HoogfeestvaS^KSrStSïsT"""*""'"''""'"""' - - 8,30 uur; las smis v.Maria van e-oest-Swinkels en ovsrl* v»d»i'sJ8« Sïse&ts—Binghs en dochter SIfesabet h« 10,00 uurHoogmis van.Kerstmis. Jaarget.v.Herrit v.DiJck,. 11,30 uur: maanddienst' v. Martiaus Janssen» 1500 uurs ?W§C050^H^in^de^kerk« •9«00 uur: leesstis v.ó. f&m. Arts-fheunissen 10»CC uur: Hoogmis va zekere intentie, 8»00 uur: gest.Jaarget. v» Wilhelmiaa Claessens-IHchels m&m. 8 •00 uur: leesmis v« Oaertruida Swiakels. zaterdag 18,30 uur; leesmis uit dankbaarheid v,&. faiaBuise-Maessen 19» 30 uur? laesEaie v, Justinus Jjeeyen woensdag 2slle-rs3'tdag donderdag vrijdag ^•et op de diverse aanvangstijd an van de missen met cl® kerstdagen. Jufeileum^ Kerkkoo: Ei rcf ën'S 55 "ai tEïïi Ons Kerkkoor zal op saterdag 5 J&au&ri het feit dan 50 Jaar bestaatOp die-dag ia.er ca 00 uur s'*avonds «sa plechtige hoogmis, waarna receptie. Nadere mededelingen hiermrer volgen nog, Kerstboom; Om ook mee te helpen bij da energiebeperking aal er dit 3Sir~geen kerstboom worden geplaatst bij de" k.erk» imiMQ 3.00 fjs s.) IK SS- PAHOOHISKESÈ! 7M YS&BMKSZBF,. verzorgd door: öetss.eagd Kerk.zangkoor ,o»l.vB S* Plinsenberg Kinderkoor Ysselsteyn o«l*v« FEv«d,Kolk Fanfare De Peelklahk" o.l.v. A.3?artouns« Sit Jaar is. het de 5# keer" dat dit kerstconcert -op le Kerstdag wordt gehouden @n de uitvoerenden hopen, ook op dit lustrumconcert - weer- vele» te mogen begroeten.» - Het concert duurtongeveer- 1 uur*

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1