Redactie: Boerenleenbank irgang ö:AiQfmrnq V-n-rTT'' -,:j 'v> il Jw> h> y il JL O 3 'V&TCÏ O 7 December 1973- 720 o - Parochic HOda 2e Zondsps van de Ad yen L Zate-rdag? 18,30 uur leesnis voor de overleden familie Coenen-Ke<welings 19.30 uur leesr.is voor do familie Puts- .Viae a sen, 8.30 uur l©es-r»i.ö verr Henri cue Maesoén, Maria Fans en Jac.Mae- ssen, 10 uur Hoo.gni.n voor do Parochie, 8 uur leearcis voor victor Luyien. 3 uur less®is voor Peter Joh. Rongen. Zondag; Maandag Dinsdag s oensdagi 8 Donderdag Vrijdag Zaterdag 2 Miedienaar uur ieeemis voor Maria van geest- Swinkels. 0 uur ieeomis voor Thomas Michels en llisabe.th Rongen. 8 uur maandólenst voor Marti nu s Janssen, 11.30 uur huwelijks mis voor het bruidspaar v.d, Voorn- Arts 'Ö.3.0 uur 'ieesmis voor Gerardus Verge-at, 19.30 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkels H oub e li e.ii Hans Te urn. Zaterdag: 18.3C uur peter en Leo van Soea't, 9. >0 uur Johuy Rene van Dijok. Zondag: 8.30 uur Ludo en Robert Arcs, 10 uur soen en Toin de Wit. Weekcl i er st-: Johuy Hou ben cn Reno, van Dijok, LV B fc.s. maandag 10 Deoember om 19.30 uur kienen in cafe van Dijk. s. donderdag 13 December is onze kerstavond. Dese is een week ^ergroega, in v.erbund niet de wie Ier zesdaagse van' 17 - 22 December. Het programma veer de kerstavond is: met kerstbrood. 3 ontspannend g; 20.GO uur in hst Gemeenschapshuis. Op deze avond kunt tl' ccik de contribu tie betalen voor 1974, zijnde f.'5. roor ie pauze gosamelijks kerstviering., 2 koffie lend gadeel te m de kerstsfeer.. We beginnen on -------~r Cp woensdag 1? December om 8.00 uur n„m. is or In zaal Bos ecu ledenvergadering. Besproken wordt de uitvoering in Gayateren, on eventueel in lanssum. Verder wordt besproken welk soort toneelstuk, blij spel, klucht of drama, we het volgend jaar zuilen opvoeren. Er zijn nog enkele boekjes achter ge bleven. D.eze kunt IT neebrenger., neg enkele, perso nen hebben vergeten contributie t.e bevalen, dit kan dan ook op deze ver gader ing. Dame s-gymria 31 iekc. ub Dón der dag... j_es vail donderdag 13 December is ver plaatst naar Dinsdag 11 December van 8—9 uur n.m,in verband met do kerslavonc van de IV,B Gemengd koor, billen de dames van het koor de mis. konen vinger, op 14 De cember om 14.30 uur voor het bruidspaar v,d. Vo ome-Arts ZuIgelinge'nbureaupeae ,maand is er maar eenmaal bureau on wol ep 90 De cember. 1973 o r Te koooz.g.fi.n. 2 persoonö ledikant. JWisnanavan KonLfortstraat Stalen Te koop; Opel- Manta bouwjaar 972 er 1 irimfiets. Te bevragen.: DutsZuldsInge1 S3, Venray pr.'rJ!,:! V t;. V-l i l, -Ai_ EJ .J

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1