Yissebieyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 5. 30 November 1973. Parochie H.Oda. 1e Zondag van de Advent. 'Zaterdag: 18.30 uur gesticht jaargetijde voor G-erard Vullinge, 19.30 uur leesmis voor do overleden, familie Peetere- van Tilburg, Zondag: 3.30 uur leesmis voor zekere intentie» 10 uur Hoogmis voor de Parochie fandag: 8 uur leesmis voor Ma-:h.ijs_Derikx en Anna Linskens. l_nsdag: 8 uur leesmis voor Victor buy ion. Woensdag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. Rongen. Donderdag:8 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinke l.s Vrijdag:" 8 uur leesmis voor Thomas M-'chels en Elisabeth Rongen, 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar van An sent- Stiphout, Zaterdag: 18.30 uur leesmis voor de overleden familie Üoenen-Kemmelings, 19.30 uur .leesmis voor ce familie Puts- Maessen. Misdienaars^ Zaterdag: 18.30 uur Willy en Peter Koonings,^ 19.30uur Pe ter en Leo van Soest. Zondag8,30 uur Johny Houben cn René van Dijok, 10 uur Ludo en Robert Arts. Weékdienst: Peter en Leo van Soest, DENKT 00K IJ AAN DE GEZINSBIJDRAGE voor '973 ot.&ioolaasu Qp -diYis&ag 4 December, zal de Sint met zijn Pieten om 1.30 uur een bezoek brengen aan de Kleuterschool. Daarna, rond half 3 zal hij zich laten zien in klas 4, 5 en 6 van de basisschool, waarna hij naar het G-eme ens chap shuis trekt, waai' klas 1, 2 en 3 verzameld zullen zijn. In het begin van het schooljaar hebben we in IJNB. de rooster van vacantieo en '~>ije dagen vermeld. Daarcp stond donderdag 6 December, uiteraard als vrij e dag vermeld. Aangezien vrijdag 7 December, daardoor naar verhouding wat stookkosten betreft een bijondere dure dag gaat worden, hebben we besloten om ook vrijdag 7 December vrijaf te geven, waardoor we de verwarming vanaf woensdag 5' December 12.00 uur t/m zondag 9 December kunnen uitschakelen. Deze vrije dag zal in het zomerseizoen worden ingehaald. PJte.r.sgkoIdinsdag a December komen St.Nicolaas en zijn Pieten naar de kleuterschool. In verband rret dit bezoek willen we alle moeders^ van de kleuters uitnodigen, om dit bezoek rnee te maken. Wilt IJ geen klei nere kinderen meebrengen» i.v.m. plaatsgebrek. St.Nicolaas komt van 1.30 uur tpt 2.30 uur n.m. Donderdag en Vrijdag resp. 6 en 7 Decemoer, hebben de kleuters geen school. 7 December hebben de kleuters vrij i.v.m. oiieoe— sparing. Deze dag wordt mater ingehaald. Als er kinderen in de maand Novem ber 4 jaar zijn geworden, mogen ze a.s. maandag 3 December naar school.Er is n.l. nog^plaats. S.V. IJ S S EL STEYN_._ SeizoenRaartenhouders ATTENTIE. Op vrijdag 30 Nov. (heden) organiseert he l bestuur van ~37V"„ÏJesel stoyn een gezellige avcnd voor alle leden, seizoenkaarthouders en aller die zich voor onze vereniging verdiens telijk gemaakt hebben. Lar.gs deze weg nodigt het bestuur van o.l. IJssel- steyn C met echtgenote of verloofde, dan ook gaarne uitboor een bezoek aan' deze avond. Aanvang 8.00 uur, in het Gemeenschapshuis.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1