1 Redactie: Boerenleenbank i2 e jaargang no: 4. 23 November i?/^. Parochie H.Oda, Eeest van Christus Koning» Zaterdag; 18.30 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkels en overleden familie Smedts- Pings en hun dochter Elisabeth, 19«30 uur jaar getijde voor Martien Smits, Anna Weys en Antoon Smits, Zondag; 8,30 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, Maandag; 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Swinkels-Wismans Pinsdag; 8 uur jaargetijde voor Antoon Janssen en Maria Winnen. Woensdag; 8 uur leesmis voor Victor Luyten, 19*30 uur voor de leden en overleden leden van de L.V.B. Ponderdag§8 uur leesmis voor Peter Joh. Rongen. Vrijdag; 8 uur leesmis vo r de overleden familie Litjens- Eleurkens. Zaterdag; 18.30 uur gesticht jaargetijde voor Gerard Yullings, 19*30 uur leesmis voor de overdeden familie Peeters- van Tilburg. Zaterdag; 18,30 uur Hans Teunissen en Twan de Wit, 19.30 uur Willy en Peter"?.KooningsZondag; 8.30 uur Peter en Leo van Soest, 10 uur Johny Houben en Rene van Pijck, WeekdlenstWilly en Peter P,Koonings, Basisschool Mogen we langs deze weg U allen hartelijk danken voor Uw mee leven met het schoolse gebeuren,, wat bleek uit de overweldigende belang stelling tijdens de ouderavond van Maandag j.l. Mogen we van U nogmaals eenzelfde belangstelling vragen voor de komende z.g, kijkavonöen, waar voor de uitnodiging reeds ontvangen hebt. Op W-oensdag 28 November krij gen de kinderen de rapporten mee naar huis. L-1- Maandag 26 November om 19.30 uur kienen in cafe van Pijk. Woensdag 28 November is onze feestavond, om 19.30 uur H.Mis waarna aansluitend het verdere programma volgt in het Gemeenschapshuis. Pit ziet er als volgt uit 1- Opening. 2 Koffie met broodjes. 3 Optreden van de IJsselsteynse toneel vereniging. 4 Pauze, koffie met vla. 5. 2e optreden van de toneelvereni ging. 6 Sluiting. Tot ziens op Woensdag 28 November, Peuterspeelzaal, en voor alle ouders met kinderen onder 4 jaar, Maandag Pecember is de Peuterspeelzaal niet s'morgens maar maandagmiddag, In ver band met de autoloze zondag komt op Maandagmiddag St.Nicolaas een bezoe brengen voor alle kinderen die nog niet naar de kleuterschool gaan. Pe middag begint om half 2 in jeugdgebouw "Pe Koel", Te koop. oiiehaard tank (600 itr. Litsenbergweg 18. Yermist: een weirund (+,11 mnd. A. van Asten, Paarüekopweg 15, tel.325. Jan van Gassel, sïïc0_ markt vraagt op korte termijn, WINKELMEISJE 16 jaar. 5- daagse werkweek, zaterdags wel. werken. "p-Ny -D

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1