Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 2. 9 November 1973» Par o c h i e KOei a 22e Zondag na Pinksteren. Saterdag: 18.00 uur gesticht jaargetijde voor Slmcn hemmens (Hoogmis), iy.pu xiur le e om.1.0 voor de levende en overleden leden van het N.K.V. In verband net de beschikbaarheid van organist en diri gent moeten wc de hoogmis on s'avonds 6 uur doen. Zondag: 8.30 uur leesmis voor de familie Claeese.ns- Michels, 10 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor Maria Wismans- van Vegchel. Dinsdag: 8 uur jaargetijde voor Gerard van de Munckhof, Woensdag: 8 uur maanddienst voor Martien Hubei-s. Donderdag:8 uur maanddienst. voor Petronella van Well- Thoonen. "Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Martien Janssen, 14.30 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 40- jarig huwelijk van Marcellis~Deokers Zaterdag; 14.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Poels- Effing, 18.30 uur leesmis voor de overleden familie van Dijok-Driessen, 19.30 uur jaargetijde voor Antoinetta Hmeors- Vergeldt. Hknl£'nri,c'-'r|-r3,j Zaterdag: 18.0.0 uur Johny Houben en Reaé van Dijck, 19.30 uur ludo en Robert ArtsZondag8.30 uur Hanè Teunissen en T"wan de Wit, 10 uur Willy en Deter P.KooningsWeekdienstLudo en Robert Arts. Zolang de autoloze zondagen du dag 18.30 en 19-30 uur, en op terdag 10 November is de eerste als N hierboven kunt lezen. en zijn un het weekend de missen op Zater- Zonoag 8.30 en 10.00 uur. ALLEEN morgen, za- mis op zaterdagavond om 6.00 uur ri.rn. zo- \r (3 -Maandag 12 November om ^9.30 uur kienen in cafe van Dijk. Voor de dropping van Woensdag 21 November kunt U zich nog opgeven tot 11 November bij Mevr. Vergeldt, tel.586. R.r.J.L, Zondag 18 November is in Leunen het jaarlijks trcfbaltournoot ook onze sportclub doet hieraan mee. Aanvang van de wedstrijden 13.00 uur, Vanaf maandag begint het sporten om "'9.30 uur in plaats van 19.00 uur. N.K.V,.i zaterdag 10 November houden wij een Bouwvakbond. Hierbij worden alle Leden van dc zijn aangesloten verwacht. Daar wij misschien bonden hebben doorgekregen, zijn zij die geen gen, ook van harte welkom. feestavond van het N.K.V. en bonden die bij het N.K.V. niet alle leden van de Vak uitnodiging hebben ontvan- K.P.J.L.- agrarische sectie. De volgenne vergadering is cp Dinsdag 13 No vember om 8 uur n,m, in zaal ReeJ.anzia in IJaseleteyn. Hier zullen we het hebben ovdr de afzetstruetuur in de zuivel, met als inleider de Meer J. Loonen, bestuurslid van het Productschap van Zuivel.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1