Yisselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: Parochie HOda Viering het feest van Allerheiligen. Zondag: 8.30 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen, 10 uur Hoogmis voor Simon Lemmens en overleden familie, 11.30 uur geen H.Mis zie bericht hierna. 15.00 uur Allerzielendienst en processie naar het kerkhof. Maandags Viering van Allerzielen, 8.00 uur leesmis voor Maria Wismans van Vegchel, en alle overledenen van cie Parochie. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Petronella Cox- de Lauw. Woensdags 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam. Pouwels-Muysers Donderdags8 uur leesmis voor de overleden fam.Claessens- Muysers. Vrijdags 8 uur leesmis voor Maria Wismans- van Vegchel. Zaterdags 19.30 uur leesmis voor de levende en overleden leden van het N.K.V. 6 fti-U Zaterdag: 1 830 uur Hans Teunissen en Twan de 'Wit, 19.30 uur Peter en Leo van Soest. Zondag: 8.30 uur Johny Houben en Rene van Dijck, 10 uur Ludo en Robert Arts. In verband met de autoloze zondag zullen we zaterdag 3 November twee mis sen doen en wel om 1.8.30 en 19.30 uur. Zondag 4 November zal dan de mis van 11.30 uur uitvallen. De intentie van de mis van zondag 11.30 uur wordt gedaan zaterdag 18.30 uur. De Allerzielendienst zondagmiddag 3.00 uur gaat normaal door. jvasrs school. Maandag5 November a.s. gaat de schoolbus weer rijden. De aangepaste wintërregèling is dan als volgt: s'morgens van 9 - 12.15 uur, s'middags van 1.15 - 3.45 uur. De schoolbus rijdt dezelfde routes en op dezelfde tijden als het vorige jaar. Kleuterschoo1^ ^_.s. maandag 5 November, wanneer de schoolbus gaat rijden, zijn de schooltijden als volgt: Maandag t/m Vrijdag, s'morgens van 9 tot 12 uur, maandag t/m vrijdag (behalve woensdag) na de middag van 1.15 uur tot 3.15 uur. De kinderen die moeten wachten kunnen bij de kleuterschool afgehaald worden, dus niet bij de oude kleuterschool. Nu het weer kouder wordt, hebben veel kleuters handschoenen aan. Wilt U een touwtje aan de handschoenennmaken, dit voorkomt dat Uw kleuter de handschoenen verliest. ÜS.Op vrijdag 9 November zal het bestuur van het N.K. V. en Bouwvakbond, bij gelegenheid van het 25- jarig bestaan een recep tie houden in het G-emeenschapshuisvanaf 8.00 uur^n.m. Tijdens deze receptie zullen 3 jubilarissen gehuldigd worden, n.l. A.Jas pers, H.Janssen en A.Hendricks. Uw aanwezigheid zal zeer op prijs worden gesteld. 2 November 1973.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1