Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank n e jaargang no: 51t 19 October 1973. Parochie H.Oda. 19e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur jaargetijde voor Peter Johan Philipsen, 10 uur Hoogmis voor de Barochie, 11,30 uur leesmis voor de fam.Deters-Theunissen, Maandag: 8 uur maanddienst voor Petronella van Well- Thoonen. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Gerard Marcellis, 19.30 uur leeemis voor de levende en overleden leden van de L.V.B. Woensdag: 8 uur leesmis voor Victor luyten. Donderdag*8 uur leesmis voor Maria Wismans- van Vegchel. Vrijdag! 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Swinkels- Wismans 13.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Giliam-Verheyen. Zaterdag: 19.30 uur leesmis uit dankbaarheid bij een 12-|- jarig huwelijk. Misdienaars., gaterdag! 19.30 uUr Hans Teuhissen en Twan de Wit. Zondag 9.30 uur flilly en Peter P.Koonings, 10 uur Peter erx Leo van Soest, 11 .30 uur Johny Houben en Rene van Dijck. Medische, Missiezusters. De kerkcollecte voor het werïc van de Medische Mis siezusters op 6/7 October j.l. heeft opgebracht de mooie som van f.202.55» waarvoor namens de Missiezusters heel hartelijk dank. 1- Op dinsdag 23 October houden wij onze moederavond, om 19-30 uur H. Mie, hierna bijeenkomst in zaal Roelanzia, Op deze avond zal Mevr. Bdel- Xroeck uit Overloon een lezing houden over hart- en vaatziekten. De s.preek- __>er is zelf diëtiste en zal zeker dit actuele onderwerp, intressant naar voren bréngen. Verder zal zij op deze avond ook hog enkele hapjes klaar maken. In verband met de moeüeravond begint de cursus Engels om 19-00 uur in het kleine zaaltje bij Roelanzia. K.P.J.- agrarische sectie. De volgende vergadering is op 23 October 1973 in "In te Foal" te Veulen om 3 uur n.m. Op deze avond zullen we gezame- lijk het winterprogramma opstellen en 2 nieuwe bestuursleden kiezen. Daar na houden we een.discussie met de consulent'Cees Bleeker over de sociale positie van de jonge agrariër. Breng jullie verloofde en vooral ook nieuwe leden mee, zij zijn van harte welkom. DamesgymnastiekcluhponderdagavondgroepDe les van donderdag 25 October vervalt. *e k°°P* 1,90 Ha. gras, wester- Eikels te koop gevraagd. wolds en Italiaans. A. van Osch, IJsselsteynseweg 47. Th.Janssen, Deurneseweg 24, tel. 228. -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1