ns Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 5«. 12 October 1973» Parochie H.Oda. 18e Zondag na. Pinksteren. Zondag; 8.30 uur jaargetijde voor Maria Thijssen- Direks, 1ê uur Hoog mis gesticht jaargetijde voor Piërre en Harrie Janssen, 11.30 uur leeemis voor de Parochie. Maandag: 8 uur maanddienst voor Jacob Arts. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Gerard van de Munckhof. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Martien Hubers. Donderdag:8 uur maanddienst voor Martinus Janssen. Vrijdag: 8 uur leesmiö voor Wilhelmina Geurts- Spreeuwenberg. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Jan Litjens. Misd.enaarsterdag: '9.30 uur Ludo en Robert Arts. Zondags_ 8,30 uur Hans Teunissen en Twan de Wit, 10 uur Willy en Peter P. Koonings, 11.30 uur Peter en Leo van Soest. DENKT OCK U AAN DE GEZINSBIJDRAGE OVER 1973 lil. Dg volgende week hebben de kinderen herfstvacantieMaandag 22 October, begint de school Weer. Zoals U bekend zijn de leerlingen van de zesde klas reeds schriftelijk getest,. Het mondelinge gedeelte zal plaats vinden op 22, 29 en 31 October. Tezijnertijd brengt Uw kind een uitnodi ging mee naar huis, met vermelding van tijd, voor een gesprek met de test afnemer op een der genoemde dagen. ^.18 9. terse hoo 1_. k2euters hebben herf stvacantie van 15 t/m 19 October. Maandag 22 October begint de school weer. OCHTENDCONCERT FANFARE en GEMENGD ZANGKOOR. Zoals wellicht WGGt worden er zondagsmorgens in de schouwburg te Venray vaak zondagochtendconcerten gegeven. •Vaaröm zou zo'n ochtendconcert ook niet eens ir. IJsselsteyn kun nen worden gehouden, zo dachten gemengd koor en fanfare. Daarom zal er op ZONDAG 21 October om 11.0-) uur voermiddags in het Gemeen schapshuis te IJsselsteyn een ochtendconeert worden verzorgd door beide genaemde verenigingen en deze beide verenigingen hopen dan vele inwoners uit IJsselsteyn te mogen begroeten. De entree is geheel vrij en het con cert zal duren tot 13,00 uur. ZONDAG 21 OCTOBER, Ochteridoonoert door Fanfare "De Peelklank" en gemengd Zangkoor IJsselsteyn, in het Gemeenschapshuis. Kom deze zondagmorgen eens luisteren naar Uw eigen muzicerende dorpsgeno ten. Het programma is ook voor eenieder die niet geheel in de muziek thuis door keuze van het repertoire, zeker het besluisteren waard. -B.o. Maandag 15 October om 7.30 uur nm,, kienen in cafe van Dijk. Dins dag 16 October om 8.00 uur nm., 2e les van de cursus "Thuisraken in ge meentezaken" in cafe In de Engel te Venray.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1