Ysselsteyos Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 49. 5 October 1973. Parochie H.Oda. 17e Zondag na Pinksteren. Zondag; 8.30 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkela on overleden fa milie Smedte- Dinghs, 10 uur Hoogmis voor Michiel Jeurissen, 11.30 uur jaargetijde voor Renier, Jo en Antoinette Swinkela, Maandag en Dinsdag ggen Mia. oenadag: 8 uur jaargetijde voor Antoon van Asten. Donderdag;8 uur leeamis vo^r de bedevaartgangers naar Wittem. Vrijdag; 8 uur gesticht jaargetijde voor Andreas Philipsen. Zaterdag: 15.30 uur H.Mis uit dankbaarheid voor de familie Vullings, 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Ooenen- Spreeuwenberg, Misd-enaara. Saterdag: 19.30 uur J ohny Houben en Rene van Dijck. Zondag 8.30 uur Ludo en Robert Arts, 10 uur Hans Teunissen en Twan de Witl 11.30 uur Willy en Peter P.Koonings. Zaterdag 6 October verzorgen diverse jeugdkoren in de parochies van Ven- ray de avondmis. In onze Parochie zal een jeugdkoor uit Deurne de dienst van zaterdag 6 October verzorgen. Al deze jeugdkoren zijn aangesloten bij "Puerl Cantoree" die dit weekend in Venray diverse concerten verzorgen. Zie hiervoor de publicaties in Peel en Maas. Medische Missiezusters. j i j Zoals vorige week reeds is bekend gemaakt zal de offerbus in de kerk worden geplaatst op zaterdag 6 en zondag 7 October ten behoeve van het werk van de Medische Missiezusters. In het verleden werd hiervoor een huis- aan huis collecte gehouden door de vriendenkring van de Medische Zuater3 in IJaselsteyn. In plaats hier aan is reeds enkele jaren deze kerkcolLecte gekomen. De Medische Missie zusters hebben Uw steun nodig voor hun onmisbare werk in ziekenhuizen, po liklinieken, melaatsheidbestri.jding, enz. enz. in de ontwikkelingslanden. Geeft U daarom een gulle bijdrage voor Uw behoeftige noodlijdende medemens in de derde wereld. L.V.B, Modeshow. Op woensdag 10 October a.s huis een modeshow gegeven door een bekende voor alle dames, dus ook niet leden zijn ha U ook met korting jurken ïcöpen, er is voor er tijdens een Quiz een jurk verloot. Laat kom allemaal, aanvang 7.30 uur, entree f.2. sus "Thuiaraken in gemeentezaken" op 8 en 1 in Venray, aanvang 8.00 uur. Voor de cursus opgaveformulieren a.a. Woensdag bij het bes resse, Mevr.Michels, Meerselaepeel 10. De d programma in October verschoven naar de 2e te voor het Prinses Beatrixfonds heeft f.13 liopatiëntj'es harteli-jk dank. wordt er in het Gemeenschaps firma uit Deurne. Deze avond is .rtelijk welkom. Na afloop kunt iedereen wel iets.Tevens wordt deze kans niet voorbijgaan,maar 50. Leden, denkt U aan de clr- 6 October in café "d'n Engel" "Burgerschapskunde" kunt U de tuur krijgen of bij de secreta- ropoing is wegens het drukke helft van November. De collec- 4.42 opgebracht, namens de po-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1