Ysselsteyns Redactie: Boerenleenbank "e jaargang no: 48. 28 September 1973. Parochie H.Oda. 17e Zondag na Pinksteren. Zondag: 3.30 uur leesmia voor de Parochie, 10 uur .Hoogmis,jaargetijde voor Gerard van de Munckhof, 11.30 uur leesmia voer Piet Jans sen en Anna Smeets. Maandag: 8 uur leesmia voor Gerardua en Harrie Vergeldt en Antoinette. Dinsdag: 8 uur leesmia voor de ^verleden familie Claeseena- Muysera. Woensdag: 8 uur leesmi3 voor de overleden ouders Swinkels- van Doorn. Donderdag:8 uur leesmia voor de overleden ouder3 Claeseena- van Megen. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8.00 uur H.Mis t.e.v. H.Hart uit dankbaarheid voor de familie v.d. Pas- Joosten. Zaterdag: 19.30 uur leesmis t.e.v. 0.L, Vrouw van Altijddurende Bijstand en de H.Gerardus. Misdienaars. za-freraag: 19.30 uur Peter en Leo van Soest. Zondag: 8.30 uur Johny Houben en René van Dijck, 10 uur Ludè en Robert Arts, 11.30 uur Hans Teuniseen en Toin de Wit. Op zaterdag 6 October heeft een inzameling plaats van gebruikte maar hog bruikbare kleding voor West Irian. Alle soorten winter- en zomerkleding voor groot en klein kunnen worden gebruikt. U kunt de kleren in een zak of doos doen en deze goed dicht te binden. Wilt U een en ander zaterdag morgen op tijd klaar zetten, zodat de ophalers het vlot kunnen afwerken. Bij voorbaat hartelijk dank. Zaterdag 6, en Zondag 7 October zal achter in de kerk de bus staan waar men een gift in kan doen bestemd voor tie Medische Missiezusters. de kerk is een briefje van 10 gulden gevonden. De "eerlijke" verliezer .Jn dit terugkrijgen op de pastorie. L V E - Maandag 1 October om 7.30 uur n.m. kienen in oafe van Dijk. Maan dag 8 October en Dinsdag 16 October begint in Venray de cursus "Thuisraken in Gemeentezaken", welke gegeven zal worden door de Heer Schütte, aanvang 8.ÖQ uur in zaal "den Engel". Deze cursu9 is gratis en we hopen dat er ver schillende dames hieraan deelnemen. Hieropvolgend begint de óursuB "Bur gerschapskunde welke gegeven zal worden door Mevr. Rutten- Thielen,ge meenteraadslid. Deze cursus wordt georganiseerd met drie andere vrouwen organisaties, Deze data's zijn 24 en 31 October, en 6 en 13 November, de onkosten zijn f.7.50 f,2.50 per deelneemster. Verdere gegevens en opga ve ontvangt U t.z.t. Woensdag 10 October, is de modeshow. Deze show i3 voor alle dames, dus 6'oT: niet leden zijn welkom. Verdere mededelingen vol gende week. PennenactleVerder willen wij er U nog op attent maken dat de "bestuursleden nog allemaal rovaal voorzien zijn van pennen êi f.1.Deze actie is om in 1974 ons 40- jarig bestaansfeest te vieren. Koopt royaal ook voor Uw vrienden en bekenden. Zaterdagavond en Zondag collecte voor het Prinaee-Beatrixfonds, welke wij ten zeerste aanbevelen. Toneelvereniging "Cresendo". Qp woenadag 3 October om 8.50 uur repetitie in het Gemeenschapshuis.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1