Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie; Boerenleenbank 11 e jaargang no: 47. tr B Parochie H.Oda. 15e Zondag na Pinksteren. Zondags 8.30 uur leesmis voor Thomas Michels en Elisabeth Rongen, 10 uur HoogmiB voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor Piet Janssen en Anna Smeeta- Janssen. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Verstappen- Vervoert. Dinsdag; 8 uur leesmis voor intentie van de familie Swinkels-Claessens. Woensdags 8 uur leesmis voor Wilhelmina Claessens- Michels. Donderdag;8 uur leesmis voor de overleden familie Claessens- Muysers. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie van Dijck- Driesaen. Zaterdag: 19,30 uur gesticht jaargetijde voor Piet Claessens, Mathilda van Megen,en hun dochter Maria. Misdienaars.. 19.30 uur Willy en Peter P.Koonings. Zondag! 8.30 uur Peter en beo van Soest, 10 uur Johny Houben en René van Dijck, 11.30 uur Ludo en Robert Arts. Ï^ËLYlf" 2,T'0 1. Het bestuur van de fanfare brengt het volgende onder de aandacht vscn alle inwoners van IJsselsteyn. Allereerst dat onze muzikanten a.s. zondag in Oirlo de zgn. Prühshoppen mee zullen opluisteren, de tijd van hun optreden is bepaald op 11.00 uur v.m. Op zondag 30 September a.s. zal onze Jeugdrumband versterkt met enkele jonge leden van de senioren, deel nemen aan het drumbandconcours te St.Oedenrode, zij komen uit in de 3e de- visie. Deze groep wordt aldaar om 12.00 uur verwacht, hun optreden ie als no.3 gepland. Verder zal het Zondagochtendconcert dat met medewerking van het gemengd koT gegeven zal worden, en dat was bepaald op zondag 7 October wegens de fancy- fair van de voetbalclub, nog een week verschoven moeten worden, en dus op zondag 14 October gehouden worden. Een uitwisse- ^ngsconcert met de fanfare uit Rips ia ook in voorbereiding. Motorcomifé., Door de hoge bezettingsgraad van artisten en orkesten is het ons niet gelukt om de gezellige avond voor de medewerkers aan de motorweg race te organiseren eind September. Wel is de datum thans definitief vast gesteld en wel op Vrijdag 16 November. Mogen wij aan de medewerkers en co mité- leden vragen om deze avond vrij te houden. Nadere berichten ontvangt eenieder t.z.t. persoonlijk. Peuterspeelzaal. Eindelijk is het dan zover. De ouders die indertijd ge vraagd hebben voor oppas tijdens de zondagsmis, kunnen bij voldoende deel name de kinderen van 11.15 - 12.30 uur brengen in jeugdgebouw "De Koel'_', tegen een kleine vergoeding. Men kan ziöh opgeven bij Mevr. Peeters, Lit- senbergweg 2, tel.04785 - 3r0. Bij voldoende deelname gaan wij op Zondag 7 October van start. .'.'PP, ^aPahruiters"zondag gehouden Landelijke kampioen schapen N.K.B. te Hengelo (Ov.) waren we vertegenwoordigd in de Ind.fres- suurmet Annie Jaspers, Trudy Janssen en Jaquelien Bos. Zij werden dan wel geen* landskampioenen,doch konden reap, de 7e, 10e en 17e plaats bezetten., hetgeen zesr eervolle plaatsen zijn aangezien zij de enige uit^eselecteer- den waren uit alle clubs van de gemeente Venray* Gefeliciteerd dames 21 September 1973

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1