Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 31 augustus 1973 Parochie_H.Oda 12e zondag na Pinksteren, zondag 8,30 uur; jaarget. v. Gerardus Janssen 10.00 uur: Hoogmis,Jaarget.v. Peter Johan Rongen. 11,30 uur; Leesmis v. Harry v.d. Sanden. maandag 8«00 uur: Jaarget.v. Christlaan Gijsbers. dinsdag 8.00 uur: leesmis v. Prancina Clephas-Spreeuwenberg woensdag 8.00 uur: leesmis v. Victor Luyten. donderdag 8.00 uur: leesmis v.Henricus Maessen,Ma±ia Mans en Jac.Maessen. vrijdag Eerste vrijdag van de maand. 8.00 uur: leesmis t.e.v, H.Hart v. Jan Litjens. 14,30 uur: huwelijksmis v.h.bruidspaar Mansvelders-vanDijck. zaterdag 19,30 uur: leesmis v, Gerarda Peeters-Ewals, Peter Joh.Pseters en Petronella Loonen. Misdienaars: zaterdag 19,30: Johny Houhen en René van Bijck, zondag: §,30 Ludo Arts en Robert Arts, 10.00 uur: Hans Teunissen en Twan de Wit, 11,30 uur: Willy Koonings en Peter P. Koonings. NIEUTO_TE^F00NNUMMER§: uitknippen en bij telefoongids bewaren) Arts, H.J, Ysselsteynsaweg 89 Arts, Joost. Timmerraannsweg 42 van Dijk,A„ Jan Poelsweg 6 café) Hendricks-v.Boven, Ar Xsselsteynseweg 10$ Janssen,H.WtH, Ysselsteynseweg 80 Janssen~Gooren,Th. Pottevenweg 7 Jeugdgebouw "de Koel" Peter Janssenweg 10 Koonings-Sanders,Hub. van Beurdenweg 8 Philipsen, J.W.M. Timmermannsweg 34 Verstappen-Keunen,P5 Pater Tulpstr.11 Voesten,Th.G.M„ Rouwkuilenweg 16 Vullings, AoJ. Kievitsweg 3 Willems-GoossensjW. Steegse Peelw.47 621 617 629 623 20$ 610 613 602 550 619 $56 355 393 RABOBAKK^ SIüI^Ing~og_5_aQ£tember. WOENSDAG? 5~SËPTEMBËR~ïs een nationale feestdag i.v.m. het regeringsjubi leum van de Koningin. Deze dag is de bank de_gehele_dag GESLOTEN. Motorkomite Wë~zou3ên~willen komen tot een afsluiting van de rekening van de motor wegraces van 28/29 juli. Indien er nog iemand iets te vorderen heeft i.v.m, deze races, dan wordt men verzocht om de rekening "aiterli^k^op dienen bij de secretaris. Dhr Tlëïën, De gezellige avond voor komité en medewerkers is gepland op eind septem ber. Nadere mededelingen volgen zo spoedig mogelijk. üamesgymnastieki_>DonderdagavondgroQ£i De les van DONDERDAG 6 SEPTEMBER komt te VERVALLEN,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1