Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 43 25 Augustus 1973. Parochie H.Oda. 11e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur jaargetijde voor Marinus van Dijck, 10 uur Hoogmis uit dankbaarheid voor het slagen van een examen, 11.30 uur leesmis voor de Parochie Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Claessens- Muyscrs. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Gerardus, Harrie en Antoinette Vergeldt. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Martien Janssen. Donderdag:8 uur maanddienst voor Petronella van Well- Thoonen, 14.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Geurts- Keysers. Vrijdag; 8 aur leesmis uit dankbaarheid vcor de familie Lemrcens- Maas. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Puts- Maessen. Zaterdag 25? en zondag 26 Augustus ia de collecte vcor de Miva,de Mis sie verkeersmiddelen act'ie. Mi 3dienaara^ Saterdag: 19,30 uur Peter en Leo van Soest. Zondag: 8.30 uur Johny Houbcn en Rene van Dijck, 18 uur Ludo Arts en Robert Arts, 11. 31 uur Hans Teunissen en Twan de Wit. Nieuwe telefoonnummers. tr Vorige week vroegen wij de nieuwe telefoonabon nee a om even het nieuwe telefoonnummer aan de redactie door te geven.Mocht dit vergeten zijn dan nog graag even een telefoontje naar RAD-1.- bank, tel.04785-557De meldingen moeten uiterlijk op 'Woensdag 29 Augustus a.e. bij ons binnen zijn, daar wij de volgende week de nieuwe telefoonnummers zullen vernelden in IJNB. Werkt U even mee om eon zoveel volledig mogelij ke aabvulling voor de telefoongids te krijgen. Evenals voorgaande jaren zal de verspreiding van het Jeugd tijdschrift Kien weer via de school gebeuren. Het verschijnt tweemaande lijks en kost f."2.per jaar. Wilt zich s.vp. via Uw zoon of dochter ala abonnee opgeven, indien U intresse heeft. Degenen, waarvan geen kin deren de basisschool bezoeken, kunnen hun opgave het beste laten verlopen via kinderen uit de buurt. Dè opgave f.2.-) dienst te geschieden voor Vrijd&g 31 Augustus. ZESKAMP. Zeaskamp. ZESKAMP Zoals intussen wel genoegzaam bekend zal zijn, zal er op 5 September t. g.v. het 25- jarig regeringjubileum van de Koningin, een zeskamp worden gehouden tussen de verschillende kerkdorpen en enkele ploegen uit Venray- korc. We zijn hier in IJrselsteyn reeds volop in training. Uiteraard ic deze aeskamp niet zo groots van opzet, maar U weet dat aan ieder festijn dat georganiseerd wordt kosten verbonden zijn. Daartegenover staan in dit geval geen inkomsten. Daarom zouden we eenieder, instelling, organisatie of vereniging, die sympathiek staat t.o.v. het Zeskampgebeuren, willen vragen om een kleine vrijwillige geldelijke bijdrage, ter bestrijding van de onkosten. Wilt U s.v.p. in dit geval Uw gift deponeren in de brieven bus bij Dhr. W.Verachuuren, Lovinckplein 4. Bij voorbaat onze hartelij ke dank

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1