Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11e jaargang no: 42 17 Augustus 1973. Parochie H.Oda. 10e Zondag na Pinksteren. Zondag; 8.30 uur jaargetijde voor Antoon Pouwels en echtgenote, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Gerard Deters en Maria Theunisfeen»11 30 uur leesmis voor de overleden ouders ClaesBens- van Megen. Maandag; 8 uur leesmia voor de overleden familie Arts- Jenniskens. Dinsdag; 8 uur leesmis voor Gerard Vullings. Woensdag; 8 uur leesmia voor de overleden familie Lemmens- Poels. Donderdag;8 uur leesmis voor Wilhelmus Bollen. Vrijdag: 8. uur leesmia voor de overleden familie Lemmen- Hledens. Zaterdag; 19.30 uur jaargetijde voor Maria Verhoeven en overleden familie. Misdienaars. g^terdag; 19.30 uur Willy Koonings en Peter P.KonningB.Zon- dag: 8.30 uur Peter van Soest en Leo van Soest, 10 uur Johny Houten en ïïênê van Dijck, 11.30 uur Ludo en Robert Arts. Basisachool. Een vxertal weken geleden werden om bekende redenen via de oudervereniging ouders gevraagd om de kinderen van klas 6 (jongens en meisjeE afzonderlijk vanwege het grote aantal leerlingen) te begeleiden naar de zwemlessen te Venray. Thans is echter gebleken, dat dergelijke leiders in het bezit moeten zijn van een onderwijsbevoegdheid. Vandaar dat klas 6 in het vervolg in zijn geheel tegelijk zal gaan zwemmen. Mogen we de ouders, die zich eertijds voor begeleiding hebben opgegeven zeer harte lijk bedanken voor hun bereidwilligheid in deze. op 5 September a.s. zullen t.g.v. het 25- jarig Regeringsjubileum van H.M. de Koningin, weer Oranjeapelen worden gehouden op het sportpark "De Vlies". De spelen worden altijd georganiseerd voor de leerlingen van de basisschool. In het vervolg zouden we ook graag kinderen van gelijke leeftijd, die om een of andere reden niet de basisachool te IJsseleteyn, maar elders b.v. LOM.- of ABO.- onderwijs volgen, hierbij willen betrekken, indien de ou dera hier prijs op stellen. In verband met de voorbereidingen zou ik de betreffehde ouders willen verzoeken dit even te melden bij Dhr.W.Verschuu- ren, tel.516 of 398(school) met vermelding van leeftijd. A.s. maandag 20 Augustus en Maandag 27 Augustus hebben de kleuters geen school. De leidsters gaan dan naar de 1e klas om te kijken hoedaar gewerkt wordt en hoe de kinderen begeleid worden. Dit kan later voir ons weer van toepassing zijn om de overgang Kleuterschool-Basisschool voor de kleuters te vergemakkelijken. Er zijn nog enkele plaatsen open op de kleuterschool. Uw kleuter mag naar school, op de 1e van de maand, wanneer het 4 jaar is, b.v. ale Uw kind 14 November 4 jaar wordt, mag het 1 December naar school. Wanner alle plaat sen bezet zijn, wordt dit in IJNB. bekend gemaakt. Elke 2e dinsdag van de maand, wanneer er vergadering is op de basisschool is de kleuterschool evenals de basisschool om 3.00 uur uit. De hoofdleidster van de kleuterschool,m.n. M.Verstappen-Keunen, Is tele fonisch te bereiken onder abonneenummer 619.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1