Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11e jaargang no: 41 10 Augustus 1973. Parochie H.Oda. 9e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur leesnis voor de overleden familie Pouwels- Muysera, 10 uurHoognis voor de Parochie, 11.30 uur leesnis t.e.v. H.rfri- gitta. Maandag: 8 uur leesmis voor Gerardus van de Munckhof. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Jacob Arts. Boensdag: feest van tenhemelopneming van Maria, 8 uur jaargetijde voor Piet Janssen. Donderdag:8 uur maanddienst voor Gerard van de Munckhor. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Martien Hubers. Zaterdag: 19.30 uur leesnis voor Piet Verheyen en Maria Litjens. Misdienaars. Zaterdag: 18.30 uur Hans Teunissen en Twan de Wit. Zondag: 8.30 uur Billy Koohings en Peter P.Koonings, 10 uur Peter van Soest en Leo van Soest, 11.30 uur Johny Houben en Rone van Dijck. Basisschool. -^e vacQTrCie j_B weer bijna ten einde. Maandag 13 Augustus a.s. gaan we weer net het nieuwe schooljaar beginnen. De schooltijden zijn als volgt: s'morgens van 8.45 - 12.00 uur (a'woensdags van 8.45 - 12.15 uur) s'middags van 1.30 - 4.00 uur. Willen de kinderen van klaB 6 ervoor zorgen, dat ze maandag hun zwemspul len meebrengen, In verband' net Uw eventuele vacantieplannen e.d. volgt hier het rooster van vacanties en vrije dagen voor het schooljaar 1973-74: 5 September 1973 - Jubileum Koningin. 15 t/n 19 October 1973 Harfetvacan- tie. 6 December'1973- St.Nicolaaa. 24 December 1973 t/m 2 Januari 1974 -'erstvacantie25 t/m. 29 Februari- Carnaval. 15 t/m 19 April Paasvacantie 30 April- Koninginnedag. 23 en 24 Mei- Hemelvaart. 3 Juni- Pinksteren. 1 Juli t/m 10 Augustus- ZomervacantieIedere 2e dinsdag van de maand is de school om 3.00 uur uit vanwege de personeelsvergadering. Opmerking: We herinneren nog even aan de volgende afspraken, aie gemaakt zijn op de laatste ouderavond. 1.De kinderen van klas 5 en 6 nemen geen chips, snoep e.d. mee ter consump tie na de zwemles. 2.Op verjaardagen zal do^r de kinderen van klas 4 t/m 6 niet meer getrac- teerd worden. 3.Indien een leerkracht jarig is, zullen de betreffende kinderen ieder 25 cent meebrengen voor een attentie. Contact avond Duitse Jeugd, ^aar zuneJ1 We maar een keer een contact avond houden met de Duitse Jeugd, en wel op Maandag 13 Augustus om 8.00 uur in het Gemeenschapshuis. De Tonjo's zullen deze avond opluisteren. We nodigen hiermee de jeugd van IJsselsteyn op deze contactavond uit. Maandag 13 Augustus a.s. is er kienen in café van Dijk. Zij, die nog willen deelnenen aan de wandeling van 13 Augustus kunnen zich nog op geven t/m zaterdag 11 Augustus bij Mevr.Vergeldt tel.586. Vertrek op 13 Augustus om 13.30 uur aan de kerk.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1