Y sselsteyxis Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 40 3 Augustus 1973. Parochie H.Oda. 8e Zondag na Pinksteren. 8.30 uur leesnis voor de genezing van een zieke, 10 uur Hoogmis gesticht jaargetijde voor Gerardue Vergeldt, 11.30 uur leesnis voor de Parochie. 8 uur leesnis voor Wilhelmus Bollen. 8 uur gesticht jaargetijde voor Luois Janssen en Anna Heiligers. 8 uur leesmis voor Jacob Flinsenberg. uur leesnia voor Gerard Marcelli3. uur gesticht jaargetijde voor de overleden familie Philipsen- Groetelaars Zaterdag: 19.30 uur leesnia voor de overlfamilie Coenen- Kerrelings. Misdienaars. Saterdag: '19-30 uur Ludo Arts en Robert Arts. Zondag: 8.30 Teunissen en Twan de Wit, 10 uur Willy Koonings en Feter P.Koo- uur Ieter van Soest en Leo van Soest. Zondag: Maandag: Dinsdag: 8 Woensdag: 8 Donderdag:8 Vrijdag: 8 uur Hans nings, 11.30 Op maandag 13 Augustus middagwandeling in Mariaveen, vertrek om half 2 aan de kerk, daarna wandeling en koffie met broodjes en vla,thuis komst on 6,00 uur. Opgave tel.586. Op 16 Augustus a.s. is de eerste hij- eenkomst voor de cursus Zngels, om 8.00 uur in zaal 3 van de Schouwburg te Venray. Voor doze cursus worden de volgende dames verwacht: Mevr. van Ass.Nooyen, Mevr. van Ass- van Deursen, Mevr. van Ass-Duyckers, Mevr.Droe- sen- van Asa, Mevr. Fleurkens-ïeuniseen, Mevr.Flinsenberg-Muneters,Mevr. Jenniskens- ïoels, Mevr.Koonings- Litjens, Mevr.Tielen-Houhen, Mevr,Teu nissen- Fleurkeno, MevrSpreeuwenberg-J.anssen, Mevr. van Vegchel- v.d. Adel, S.v.p. or 8.00 uur aanwezig. Mo ^orconlté. gaarne w-q Motorcomité IJsselsteyn allen dank zeggen die op enigerlei wijze hebben meegewerkt om de motorwegraces van het afgelo pen weekend te doen slagen. Begunstigd door ideale weersomstandigheden kon deze lustrumrace de beste worden die we de afgelopen 5 jaar hadden. "Sen speciaal woord van dank aan alle medewerkers die ook dit jaar weer bereid waren on net de organisatie mee te helpen. Daarnaast ook hartelijk dank aan Gemeente, politie, brandweer er. Rode Kruis, die ons ook dit jaar alle medewerking gaven. Dit lustrunjaar willen we echter op een feestelijke wij ze afsluiten en daarom zal er begin September een gezellige avond worden georganiseerd voor alle nedewerkers als dank voor de belangeloze hulp in de afgelopen 5 jaar. Nadere mededelingen hierover volgen t.z.t. Handboogschutter!j zestal de 1e punten. Op het nationaal Concours te Hunse1 behaalde het 2e prijs met. 480 punten, en het 3e zestal de 3e prijs met 405 Te koopt Bijzetkachel, olie. J.wismans, Feter-Janssenweg 3, tel.no.553. Te koop: 2 Ha. gerstestro. W.Hubers, Tlnmermannsweg 56, tel.no. 235.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1