Y sselsteyns Nieuwsblad 26 Juli 1973. Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 39. Parochie H.Oda. 7e Zondag na Pinksteren. Zondag! 8.30 uur leesmis voor de Farochie, 10 uur Hoogmis voor Piet Janssen en Anna Janssen- Smeete, 11.30 uur leesmiB voor Simon Lemmens Maandag: 8 uur leesmis voor Henricus Maessen, Maria Mans en Jac.Maessen. Dinsdag': 8 uur leesmia voor de overleden familie Vollenberg- Verheyen. Woensdag: 8 uur jaargetijde voor Louis Arts en Harrie Arte. Donderdag:8 uur leesmis voor Willem Vollenberg. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis t.e.v. H.Hart voor de overleden familie Wilmse- Verheyen, 14.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Grielen- Hellegers. Zaterdag: 19-30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam.Geurts-Feeters. Misdienaars, zaterdag: 19.30 uur Johny Houben en René van Dijok. Zondag: 8.30 uur Ludo Arts en Robert Arts, 10 uur Hans Theunissen en Toin de Wit, 11.30 uur Willy Koonings en Peter P, Koonings. n Zuid-Ooster. Zaterdag en Zondag tijdens de motorwegraces zal de bus van de Z.O. niet over de IJsselsteynseweg lopen en wel zaterdag tus sen 11.00 en 18.00 uur, en Zondag tussen 10.00 en 18.00 uur. De bushalten aan de IJsselsteynseweg komen te vervallen in die periode, terwijl de bushalte in de kom van IJsselsteyn wordt verplaatst naar de hoek bij het tankstation van N.V. De Feelstreek, Willen reizigers hiermede a.s. zater dag en zondag rekening houden. De bus komt dan van de Deurneseweg en rijdt weer hiernaar terug, nadat ze rondom het Lovinvkplein heeft gekeerd. Contact Duitse_ Jongeren. Evenals de vorige jaren komen weer drie groepen Duitse jongeren op het duitse kerkhof werken. De eerste groep is inmiddels al gearriveerd n.l. op 20 Juli. Om de vriendschappelijke verhouding te bevorderen hebben we sinds enkele jaren een z.g. "Familiedag", waarop dan deze jongeren een dag in een familie doorbrengen. Tot nu toe heeft IJssel steyn dit helemaal opgevangen, maar dit jaar hebben we weten te spreiden zodat de eerste groep in Tienray en de derde groep in Gsnnep wordt onder gebracht. Alleen de tweede willen we in IJsselsteyn opvangen. Dit zal zijn op Maandag 13 Augustus. Wie zo goed wil zijn om een tweetal jongens of meisjes een dag te verzorgen wordt verzocht dit te laten weten bij de Pas toor tel.226, of bij P.v.d. Kolk tel.529, of bij Wim Arte, Kerkweg. Het ia de bedoeling dat we dan die dag e'avonds een contactavond houden. Hartelijk dank aan bejaarden voor cadeau en bezoek, aan Mhr.Tastoor, buren,vrienden, kenissen en fami lie, voor aan mij gebracht bezoek in het ziekenhuis. G, Coenen, 3'uttenweg 37. Te koops nieüWe aardappelen, Jac. Spreeuwenberg, Kerkweg 12b Te koop: Bloemkool, H.Fhilipaen, Puttenweg 17b,tel.545

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1