ns Redactie: Boerenleenbank 11e jaargang no: 38. 19 Juli 1973. Parochie H.Qda. 6e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur leesmis voor Eerman G-ooren, 10 uur Hoogmis voor de Pa rochie, 11.30 uur leesnia voor Prancina Cleophas-Spreeuwenberg, Maandag: 8 uur leesmis voor Martien Bus en echtgenote en Win Bus. Dinsdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Lennen-Heldens V/oensdag: 8 uur leesmis voor Henricus Maessen, Maria Maessen-Mane en Jac. Maessen. Donderdagss uur leesmis voor Gerard Vullings. Vrijdag: 8 uur leesmis voor intentie van de fanilie Dennens- Poels, H.00 uyr huwelijksnis voor het bruidspaar Titulair- Arts. Zaterdag: 19.30 uur leesmis t.e.v. de H.Oda voor genezing van een zieke. Misdienaars. Zaterdag: 19.30 uur Peter van Soest en Leo van SoestZondag: 8.30 uur Johny Houben en René van Dijck, 10 uur Ludo Arts en Toine de Wit, 11.30 uur Hans Teunissen en Gerry Spreeuwenberg Zoals op de destijds gehouden ouderavond is besloten, zal er door het bestuur van de fanfare voor de jeufdige leerlingen een uitstapje ge organiseerd worden naar de Efteling. Dit is zowel voor de leerlingen van muziek, blokfluit en drummers. Als datum is toen gepland zaterdag 18 Au gustus. Willen degenen die nee willen gaan zich vóór 5 Augustus opgeven bij J.Geurts, Buitenweg 11, secretaris van de fanfare. J,.' J 3-Ü'l--P-e elshru^ ,..rs Afgelopen wee^ hield onze ponyclub weor een ponykamp in De Rips, hetgeen bijzonder geslaagd nag worden genoemd. Er werd door 28 Ruitertjes aan deelgenomen onder leiding van de commandant an enkele bestuursleden, terwijl'hun danes de huishouding verzorgden. We boften weer met de huisvesting en met het weer, zodat iedereen tevreden was. Op het zondag gehouden concours in Afferden boften we niet met het weer. Het regende letterlijk de hele dag, maar toch was de stemming bij zonder prettig. Ons eerste 8- tal kon weer beslag leggen op de 2e prijs terwijl ons tweede 8- tal nog de 9e prijs kón meenemen. In de individuele dre'ssunr konden Marcel Baltissen, Trudy Janssen en Petra Philipsen ieder een 3e prijs veroveren, Annie Jaspers een 4e prijs, Peter Claessens een 5e prija en G-errit Peeters een 6e prijs. In het springconcours behaalde Trudy Janssen een 1e prijs en in het nummer Aangespannen tuigpony's nam Petra Philipsen de 5e prijs mee. Al met al toch we';r een hele mooie dag, ondanks het slechte weer. 'kg.g.l.jop de kringkanpioenschappen werd J.Koonings kringkam pioen klasse 2, tevens behaalde hij de 5e plaats in het Kringteam en mag hij deelnemen aan de Wed.kampioenschappen te Middelbeers op 28 Juli a.s. Op de langeafstandawedstrijd te Goirle behaalde M.Caraps de 1e prijs met 1043 punten, J.Janssen de 5e pr, net 1002 Punten,M. van Hoof 986 pnt.,M, Bus 887 pnt. Op de dubbele Pita-wedstrijd te Amsterdam behaalde M.Bua de 4e pr. met 1957 pnt in klasse J.Janssen 1977 pnt. klasse 2, M.Camps 1970 pnt. klasse 2, M. van Hoof 1842 pnt. in klasse 2. O T? q yq -P oT*P

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1