Ysselsteyns Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 36 %-rrrrTÏ 5 Juli 1973. Parochie H.Oda. 4e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8,30 uur leesrais voor de Parochie, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Maria Wismans- van Vegchel, 11.30 uur leesmis voor Simon Lemmens en overleden gamilie. Maandag: 8 uur maanddienst voor Piet Janssen. Dinsdag5 Woensdag, Ponderdag en Vrijdag geen mis. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Victor Luyten. 19,30 uur Peter en Leo van Soest (zaterdag) Zondag: 8.30 uur Spreeuwenberg- Twan de Wit, 10 uur Peter van Soest- Leo van Soest, 11.30 uur Johny Houben - Rene van Pijok. Oudercomité. Zoals U reeds hebt kunnen vernemen is er in het komend school jaar maar één zesde klas van 46 leerlingen. Dhr. Verschuuren heeft daarom voorgesteld om deze klas gesplitst teblaten zwemmen op maandagmorgen. Zoals U begrijpt is hiervoor leiding nodig. Het is dus de bedoeling dat er 2 dames s'maandagsmorgens meegaan dan kan Dhr.Verschuuren zelf op school blijven. Gaat de 1e groep zwemmen dan krijgt de 2e groep les, en gaat de 2e groep zwemmen dan krijgt vanzelfsprekend de 1e groep les. Hebt U hiervoor belangstelling, neem dan even contact op met Mevr.Wismans- Claessens, van Montfortstraat 1, tel.344, zij kan U hierover de nodige in lichtingen verstrekken. Contributie. Al veel leden hebben gevolg gegeven aan onze oproep om de contiibutie d f.8.75 per Rabo- bank op onze rekening over te maken. Mogen wij de overige leden vragen om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Bij voorbaat onze dank. Kienen. Maandag 16 Juli is er kienen in zaal Roelanzia. Comité Kindervacantiewerk Vefaray e.o. Het c^mité Kindervacantiewerk doet oproep tot de jeugd van IJsselsteyn om 2ich alsnog op te geven als leider of leidster voor de kindervacantie van 23 t/m 27 Juli en 30 Juli t/m 3 Augustus. Het aantal deelnemende kinderen van IJsselsteyn bedraagt 112 en het vereist aantal leid(st)ers is negen, terwijl er nog geen opgave bin nen is. Opgave bij Dhr.H.Verheyen, Kempweg 43d,Venray, tel,04780-4292. RABO- bank. Sluiting met de kermis. Met de kermis willen ook wij graag gelegenheid hebben om kermis te vieren. Pe bank is daarom op Maandag 9» en Dinsdag 10 Juli alleen voormiddags geopend tot 12.30 uur. Ha de middag id de bank beide dagen GESLOTEN. Zuigelingenbureau. maan^en juli en Augustus, is er slechts eenmaal bureau, en wel op 19 Juli en 16 Augustus.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1