Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no:35. 29 Juni 1973. Parochie H.Oda. Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag 3e Zondag na Pinksteren. Peest van het H.Hart van Jezus. 8.30 uur jaargetijde voor Frans van Soest en Anna van Bracht, 10 uur Hoogmis voor Gerarda Peeters- Ewals, Johanna Peeters en Petronella Loonen, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. 8 uur leesmis voor de familie Bos- Janssen. 8 uur leesmis voor de familie van Dijck- Driessen. 8 uur leesmis voor de overleden familie Keysers- Smeets. onderdag:8 uur gesticht jaargetijde voor Catharina van Lipzig- Geurts en Maria van Lipzig- Y/illemse. Vrijdag: eerste rvijdag van de maand, 8.0C uur leesmis ter ere van het H.Hart voor de familie Lemmens- Poels. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Godefridur Puts en Willy en Gerard Puts. Misdienaars Zaterdag: 19.30 uur Hans Teunissen en Louis Claessena.Zondag: 8."O uur Willy Koonings en Geert Verstegen, 10 uur Wilbert Claessens en Gerry Spreeuwenberg, 11.30 uur Peter van Soest en Ludo Arts. 3asisschool, Hierbij willen wij alle ouders hartelijk danken voor do pret tige samenwerking tijdens het afgelopen schooljaar. We hopen dat we de ko mende jaren in dezelfde geest kunnen voortgaan. We wensen een prettige vacantie. De zomervacantie duurt tot 13 Augustus. De klasseindeling voor het komende schooljaar ia als volgt: Klas 1a (1e helft alfabet) Mej. R.Janssen. Klas 1b (2e helt alfabet) Mej. N.Loonen, Kla3 2a (1e helft alfabet)Mevr.A.Geelen-Janssen. Klas 2b (2e helf! alfabet) Dhr. H.v.d. Heuvel. Klas 3a (1e helft alfabet) Dhr. H.Ahlers.Klas (2e helft alfabet) Dhr. P.v.d. Kolk. Klas 4 Dhr. B.Loenen. Klas 5 Dhr. .Arts. Klas 6 Dhr. W.Verschuuren. Kindervacantiewerk Venray e.o Tut nu toe heb RUIM 90 LEID H.Verheyen, 3223. Wij zitten met de handen in (ST)E' KempW' het haar KOMEN en zich slechts 24_ leid (st )ers opgegeven. WIJ KOMEN" DUS NOG ERS TEKORT. Wil je ons helpen Geef je dan snel op bij: empweg 43d tel.4292 of W.Michiels, StCatharinastraat 13, tel. K P J 1» 1 - J.l. zondag heeft onze sportclub deelgenomen aan de interkring- sportdag te Sevenum. Aan deze sportmiddag namen 48 sportafdelingen deel van Midden en Noord Limburg. Onze sportclub behaalde met de muziekoefeningen in de klasse C de 3e prijs. Lucy Janssen behaalde bij het balwerpen meisjes junioren de 2e prijs en bij de 300 meter ook de 2e prijs. Bij het hoogsprin gen meisjes-senioren behaalde Ar.ny Geurts de 4e prijs. Elly Juffermans beh haalde de 2e prijs en Kelly Vergeldt de 3e prijs. Bij het versnringen-meis- jes senioren behaalde Kelly Vergeldt de 1e prijs en bij de 400 meter de 2e prijs. 1 oop. dagelijks verse bloemkool, indien mogelijk eerste bellen. J.Crienen, Heidsepeelw.47tel238 p*nieuwe aardappelen, wortel tjes, kool en preiplanten, tevens aardappelen. H.Philipsen,Puttenweg 17b, tel.545 t i r

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1