Ysselsteyns Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 34 22 Juni 1 97'i. Zondag: Maandag Dinsdag: Parochie H.Oda. 2e Zondag na Pinksteren, Feest van het H.Sacrament. 8.30 uur leesmis voor Herman Gooren, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, met processie, 11.30 uur leesmis voor Martien 3us en echtgenote en Wim Bus. 8 uur leesmis voor de overleden familie Relouw. 8 uur leesmis voor Henricus Maessen, Maria Maessen en Jac.Maessen Woensdag8 uur leesmis voor Mathijs Derikx. Donderdag:8 uur leesmis voor de overleden familie Verheyen- Verstegen. Vrijdag8 uur leesmis voor de overleden familie Peeters- Verhaegh. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Thijssen-Verhceven. Zaterdag19-30 uur Crienen- Johny Houben. Zondag: 8.30 uur Hans Teunissen en Louis Claessens, 10 uur Wilbert Claessens- Gerry Spree- uwenberg, Willy Koonings en Geert Verstegen, "M.pO uur Feter van Soe3t en Ludo Arts. Daar het het zondag Sacramentsdag ie zullen we een kleine processie ht-u- den, en wel rondom het plein. De bewoners van het Lovinckplein worden verz.ocht om te vlaggen. De hoogmis begint gewoon in de kerk en na de glo ria zullen we rond het plein trekken, waarna de mis in de kerk weer wordt voorgezet, fte hopen en verwachten dat velen aan deze huldetocht aan het H.Sacrament zullen deelnemen. JDooi1 open bejaardenwerk kring Venray zijn enige boot tochten georganiseerd. Deze boottochten staan onder deskundige leiding van open bejaardenwerk en in samenwerking met het Rode Kruis, die voor alles zorg dragen o.a. uitleg van alle bezienswaardigheden die er mot een dergelijke boottocht te zien zijn, de verzorging voor koffie, dinér en voor alle hulp die onze bejaarden óp zo'n tocht nodig hebben. Van deze boottochten zijn er (iedere boot 108 deelnemers) reeds 3 vol geboekt,en 1 tocht is reeds gehouden met grote voldoening der deelnemers. Opstap plaats is wanssum en verder gaat de tocht tot Arnhem en terug, en ongeveer s'avonds 6 uur weer terug in Wanssum. De reis tot Wanssum wordt voor ge zorgd. In eerste instantie had ons bestuur gedacht niet doel te nemen aan deze tochten omreden wij toch al een uitstapje hadden georganiseerd. Ge zien het grote succes van de eerste tocht wil de kring Venray toch nog proberen een boot vol te krijgen, die dan vermoedelijk begin Augustus ge houden zal worden. Indien er onder onze leden zijn die hieraan willen deelnemen gelieve men zich op te geven uiterlijk 3 Juli en niet later,in verband met het bespreken van de boot. Gezien het grote succes van de eerste tocht verwcht het bestuur een grote deelname. Opgave M.Arts,tel. 272. Verder is er door verschil Lende leden gevraagd af en toe een kienna- middag te houden. Het bestuur wil graag aan dit verzoek voldoen en wil hiermee begirnen op a.s. Dinsdag 26 Juni cm 2 uur. SY. -ponderdagavondgroepDe lea van 28 Juni wordt ver plaatst naar dinsdag .26 Juni van 8,30 - 9.30 uur n.m. Dit is tevens de laatste les van de vacantie. Wij starten weer omstreeks half Augustus, dit 'wordt nog bekend gemaakt, in IJ.N.3.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1