Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 33. 15 Juni 1973. Parochie H.Oda. Ie Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur leesmis voor de familie van Dijck- Driessen, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leeemis voor zekere intentie. Maandag: 8 uur leesmia vo ~r de overleden familie Vergeldt- Smeets. "Dinsdag: 8 uur leesmis voor Hmb. Frederix. Woensdag: 8 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkels. Donderdag:8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam.Wismans- van Vegchel. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Jacob Flinsenberg. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Martinus Strijbos. ^-e-Zaterdag: 19.30 uur Peter van Soest en Ludo Arts. Zondag 8.30 uur Gerry Crienén en Johny Houben, 10 uur Hans Teuniseen en Louis Claessens, 11.30 uur Willy Koonings en Geert Verstegen. WeekdienstGerry Crienen en Johhy Houben. H.Vormsel. Zoals reeds vjrige week werd medegedeeld, zullen op vrijdag 15 Juni (heden) tijdens een H.Mia om 7.00 uur de kinderen van de zesde klas gevormd worden. We hopen dat allo oudere hierbij aanwezig zullen zijn. Tournooien. Op het scholentournooi te verubehaalde onze school een eer volle 4e prijs. Op het Pinkstertournooi wisten onze jongens de wieselbe- ker in de wacht te slepen. Proficiat jongens. Het volgende jaar dezelfde prestatie en de wisselbeker is definitief in hot bezit van onze basisschool, L V 8 11- De kienavond op Maandag '18 Juni is niet in cafc van Asten, maar in zaai Ro^lunzia In verband met do eigendomsovergang van cafc van Asten, en een daarop volgende verbouw daarvan, zullon we ook de gehele maand Juli naar Roelanzia uitwijken. Daarna zullen de kienavonden weer bij "van Asten" worden gehouden. K.P.J.L. Op 2e Pinksterdag werd de jaarlijkse kringsportdag gehouden te Venray. In tegenstelling tot voorgaande jaren wprd deze sportdag niet al leen aeorganièeerd vo~r kring Venray maar ook kring Horst en kring Venlo dingden hier nee naar de prijzen. Bij de athletiek behaalden onze leden de volgende prijzen: Aspiranten: balwerpen 1e pr. Diny Peeters, 60 m.sprint 2e pr. Diny Peeters. Junioren: hierbij behaalde Lucy Janssen 3 maal de 1e prijs, n.l. 1e verspringen, Tê bij balwerpen, 1e op de 300 meter. Senioren: bij het hoogspringen gingen alle prijzen naar onze afdeling,n.1. Te Nelly Vergeldt, 2e Annie Geurts, 3e Olly Juffermans. Verspringen: Ie Nelly Vergeldt, 2e Thea Jaspers. 100 m. sprint: 1e Thea Jaspers. 400 m. 2e Thea Jaspers, 3e Nelly Vergeldt, 4e Franka Hcndrix. Bij de estafette behaalde we de 4e prijs. DRUMBAND- uniformenactie, zie achterkant IJ. N. B. ril»

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1