Ysseïsteync Nieuwsblad nahs1?.ran. teïiraaèït Lfo ff|r4|F l'.iï 0 Redactie: Boerenleenbank 11e jaargang no: 32 c? 8 Juni 1973. Parochie H.Oda. Hoogfeest van Pinksteren. Zondag: 8.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor d.e familie Thijssen- Ver hoeven, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor zekere intentie. Maandag: 2e Pinksterdag, feest van devotie, 8.30 uur weekdienst voor Mar- tinus Janssen, 10 uur hoogmis. 8 uur leesmis voor Martin Maessen en Anna Mooren. 8 uur weekdienst voor Petronella van Well- Thoonen. uur leesmis voor Francina Clephas- Spreewwenberg. 8 uur leesmis voor Victor Luyten, 19.00 uur plechtigheid van het vormen door Mgr. de Kok. Dinsdag: Woensdag: Donderdag:8 Vrijdag: Zaterdag: 17.00 uur leesmis bij het 25- jarig huwelijksfeest van Willema- Maessen, 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Keysers- Sraeets Misdienaars. Saterdag: 19.3° uur Wilbert Claessens en Garry Spreeuwenberg. Zondag; 8.30 uur Peter van Soest en Ludo Arts, 10 uur Garry Grienen en Joh ny Houben, 11.30 uur Hans Teunissen en Louis Claessens. Basisschool. u t 1r H.Vormsel,. Op vrijdag 15 van de 6e klas worden gevormd do ~>r Mg: Cook- eilanden (Nieuw Zeeland). Pinks'tertóurnooi. Op zondag 10 Juni tussen" Juni om 7.00 uur zullen de kinderen Cocq, emiritus-bisschop van de de a.s. (1e Pinksterdag) zal het jaarlijk se vortbalt urnooi tussen dé basisscholen der kerkdorpen van de gemeente Venray gehouden worden. De poule- indeling is als volgt: Poule A: Le.unen, Oostrum, Oirlo, IJsselsteyn. Poule B: Castenray, He.yde, Merselo, Veulen. Wedstrijprogramma: Veld 1 (links) 3.00 14-30 15.00 15.30 16.00 Leunen - Oostrum Heyde - Veulen Oostrum - IJsselsteyn Heyde - Castenray uostrum - Oirlo Veulen - Castenray Om 3e of 4e plaats (no.2 P.a - No.2 P.b. Pinale asorgd worden voor drank, terd worden. We hopen dat geven. uur s uur: uur uur: uur uur: uur 16.30 uur Er zal ^ggelui Veld 2 (rechts) Oirlo - IJsselsteyn Castenray - Merselo Leunen - Oirlo Veulen - Merselo Leunen - IJsselsteyn Merselo - Heyde Om 5e of 6e plaat3 (No.3 P.a - No.3 P.b) sn ve "mooi zal.met, muziek n van hun belangstelling blijk zul- en het touri nieuwe datum is vastegesteld op ZONDAG 29 Juli (trainingen op zaterdag 28 Juli) Gaarne vertrouwen we dat op deze data gc-en andere activiteiten wor den georganiseerd en o"k thans willen we een beroep doen op medewerkers eigen gemeenschap ten goede komen. Tel.04785-354 of 557. DRUMBAND-^uniforraenactie, zie achterkant IJ. N. B.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1