Y sseisieyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank n e jaargang no: 29 i Parochie H.Oda. Vierde zondag na Pasen. Zondag: 8.30 uur leesmis voor de overleden familie Lagarde- Gomtnera, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmie voor Gerard van de Munckhof. Maandag: 8 uur maanddienst voor Martinus JanBsen. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Martien Bus en echtgenote, en Wim Bus. V,'oensdag: 8 uur jaargetijde voor Johannes Keysers en Catharina Janssen. Donderdag:© uur leesmis voor Hubert Frederix. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Peter Johan Rongen. "aterdag: 19.30 uur leesmis voor Jacob Arts. ^isdiena.q.rs^ zaterdag: 19.30 uur Gerry Crienen en Johny Houben. Zondag: 8.30 uur^Hans Teunissen en Louis ClaessenB, 10 uur Willy Koonings en G-eert Verstegen, 11.30 uur Wilbert Claessens en Gerry Spreeuwenberg. 'Veekdienst Hans Teunissen en Louis. Claessens. Be.iaardenvereniging uaa_ onze dagreis op 6 Juni gaat dezelde route als vorige week in dit blad vermeld werd, n.l. C.V.V. Venlo, Botanische tuin en Muse um te SLteyl, en verder naar Kevelaer. Uiterlijke opgave vóór 27 Mei, dus niet later. In verband met de aanvrage gemeenschappelijke pas, deze kan na genoemde datum niet meer verkregen worden. Dus stel niet uit voor opga ve maar doe het meteen. —Jsfii Onlangs is de toneelvereniging in een vergadering bijeen gekomen. Diverse punten zijn aan de orde geweest, zoals een nabespreking van het op 15 April opgevoerde toneelstuk "Verroer je niet". Iedereen was bijzonder te spreken over de belangstelling en het meeleven van het IJssel- steynse publiek op deze avond. Ook financieel was het een succes zodat de kosten van de nieuwe coulissen grotendeels gedekt konden worden. Het slagen van deze avond zal voor de leden van onze vereniging een extra sti mulans zijn om ook in de toekomst hun beste beentje voor ye zetten. Het is de bedoeling dat de toneelvereniging komend seizoen, naast het opvoeren van een toneelstuk, medewerking zal verlenen aan de bonte avond, en een feestavond voor de vrouwenbond. Veverzekering^ jeze weeWerd de premie afgeschreven bij de Boerenleen bank van de Mei- schatting, plu3 de premie van de bijschattingen van Janu ari tot Mei. De premie voor de Mei- schatting bedraagt voor de koeien en pinken. ZATERDAG_29_Mei£ - - Gezellige avond in het Gemeenachapshuis met medewerking van "DE SMELEBLAOZERS" Door Uw aanwezigheid wordt het zeker gezellig, denk een terug aan de re ceptie van Prins Lei II. Zoekt in den vreemde niet, wat Uw eigen dorp U biedt III!. TOT ZIENS, Zaterdag 19 Mei in het Gemeenschapshuis, aanvang half negen. DRUMBAND- uniformenactie, zie achterkant IJ. N. B.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1