Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 20 m Parochie H.Oda. 3e Zondag na Pasen. Zondag: 9 uur K.Mis waaronder eerste H.Communie van de kinderen, 10 uur HoogmiB voor Gerardus van de Munckhof, 11.30 uur leesmis voor de familie Hermans- Aerta. Maandag: 8 uur maanddienat voor Martien Hubers. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Jacob Arts. Voensdag: 8 uur leesmis voor de familie van Dijck- Derikx, 14.00 uur huwe lijksmis voor het bruidspaar Lagarde- Gommera. Donderdag:8 uur maanddienat voor Gerard van de Munckhof. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Gerarduo Vergeldt, 10.3>' uur huwelijksmis voor het bruidspaar van de Burgt- Crienen. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Gerarda Peeters- Ewala. In verband met de eerste H.Communie is de eerste mis zondag niq-t om 8.30 maar om 9.00 uur. Tevens verzoeken wij allen die niet bij de eerste H.Com munie betrokken zijn, als familielid of dergelijke, om niet naar deze mis te komen in verband met de plaatsruimte. Misdienaars: Zaterdag: 19.30 uur Willy Koonings- Geert Verstegen. Zondag: 9.00 uur Gerry Crienen- Johny Houben, 10 uur Wilbert Claessens- Gerry Spre- euwenberg, 11.30 uur Peter van Soest - Ludo Arts. Basiaanh^ol. Eerate h.Communie. Zondag 13 Mei zullen de leerlingen van de 2e klas in de H.Mis van 9.00 uur de Eerste H.Communie doen. 69 kinderen zullen begeleid door de fanfare om 8.45 uur vanaf het Gemeenschapshuis naar de kerk trekken. Willen de ouders ervoor zorgen, dat de kinderen tij- -ig aanwezig zijn. Mogen we de bewoners in de buurt van de kerk vragen om ter gelegenheid van dit feeBt te vlaggen. Bejaardenverenlging. WoenBdag 6 Junl ft.s. wordt weer onB jaarlijks uitstap je gehouden, de reis gaat o.a.aaar de groentenveiling in Grubbenvorst,al waar bezichtiging van de gebouwen, en het meemaken van de veiling der pro ducten. Verder wordt een bezoek gebracht aan de botanische tuin, e-n het museum te Steyl, wat zeker een bezoek ten volle waard is. Vervolgens gaat de reis naar Kevelaer, en tot slot wordt gedineerd in hotel Vink te Well. Voor 't inwendige tijdens de reis wordt U verzocht een lunchpakket mee te nemen. Vertrek kwart voor 9 aan- de kerk, precies. Opgave uiterlijk vóór 3 Juni in verband met het aanvragen gemeenschappelijke pas, bij Mevr.Vul- lings tel.248. Een grote deelname verwacht het bestuur. Inlevering vacantiezegelsmaandag 14, en dinsdag 15 Mei is de jaarlijk se verzilvering van vacantiezegelsMaak zelf eerst een goede optelling van het aantal zegel3 en bedrag. Scheur geen zegels uit het boekje maar laat dit over aan de P.V. De inlevering is bij P.Janssen, Pater-Tulpstr 8, van 6 tot 9 uur. DRUMBAND- uniformenactie, zie achterkant IJ.N.B. !!J i 1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1