Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank e jaargang no: 27. Parochie H.nda. 2e Zondag na Pa3en. Zondag: 8.30 uur leesmis voor de Tarochie, 10 uur Hoogmis gesticht jaar getijde voor Mathias van A3ten en Petronella Pouwels, 11.30 uur leesmis voor Jan Geurt3. Maandag: 8 uur maanddienst voor Jacoba in 't Hulst- Deenen. Dinsdag: 3 uur maanddienst voor Maria Wismans- van Vegchel. Woensdag: 8 uur leesmis voor Louis, Harrie en Jacob Arts. Donderdag:^ uur maanddienst voor Piet Janssen, 14.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Claessens- van Asten. Vrijdag: 3 uur maanddien-at voor Jacob Art3, 13.OC uur huwelijksmis voor het bruidspaar Rutten- Janssen, 14.30 uur huwelijksmis vov het bruidspaar Smedts- Hendrix. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkels en overleden familie Smedts- Dinghs. Misdienaars. zaterdag. iq.30 uur Hans Teuniesen en Loui3 Claessnes.Zondag: 0.30 uur Willy Koonings en Geert Verstegen, 10 uur Wilbert Claessens en Gerry Spreeuwenberg, 11.30 uur Peter van Soesu en Ludo Arts. HcKe Koninklijke oneracheidinfi. 0p konlnglnnedag is een h-ge koninklijke ouerscheiding n.l. Ridder in de orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de in IJssel3teyn welbekende zdater Judith Min, maar beter bij velen bekend als Juf Min. Bezeihcge onderscheiding werd aan haar uitgereikt voor de ve le verdiensten in haar leven aan de gemeenschap betoond. Geboren op 1 Oc tober 1902 op het eiland Texel vertrok haar vader.met zijn gezin in 1912 naar Venray. Van 1916 tot 1921 volgde zuster Min de kweekschool omleiding in Grubbenvorstwaarna 1 jaar onderwijs werd gegeven in Vorden, en toen van 1922 tot 1923 in IJsselsteyn. In 1928 trad Juf Min inr.bij de zusters ürsulinen te Venray vah waaruit zij in 1P30 naar Indonesië' vertrok om daar aan ds lagere- en de kweekschool les te geven te Malang (oost Java). In 1936 werd zij overste op Malang en in 1933 overste te Bandoeng, en tevehs directrice van het weeshuis aldaar. Vanaf 1942 tot 1945 heeft ze in een interneringskamp doorgebracht waarbij ze 34 weesmeisjes onder haar bescher ming had genomen en waaruit ze geheel verlamd is teruggekeerd. Na een her- stelvacantie in Nederland is zuster Min in 1947 weer vertrokken naar Indo nesië, en daar benoemd tot algemeen Overste van Indonesië en Thailand, waarbij de opbouw van het onderwijs en het stichten van weeshuizen haar voornaamste taken waren. Verschillende jaren van ziekte en herstel vanaf 19^6 onderbroken vaak haar werkzaamheden tot dat in 1972 een hersenbloe ding haar noopte voor goed naar Nederland terug te keren. Voor al deze ver diensten mocht zuster Min deze Koninklijke onderscheidingin ontvangst ne men cn wij opreken de hoop uit namens allen die haar als Juf Min in IJs selsteyn gekend hebben, dat zij nog vele jaren in goede gezondheid in ons land mag doorbrengen. Als er zijn die haar willen schrijven, het adres is: Zuster Judith Min, Klooster ürsulinen, Driebergen. Einde Mei zal de zuster voorgoed verhuizen naar het klooster te Aarle- Rixtel (N.B.)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1