1 sseisteyns Nieuwsblad 2? April 1973. Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 26. Parochie H.Oda. "Serstó zondag na Pasen. Zondag: 8.30 uur leesmis voor de familie Hermana-Aerts10 uur Hoogmis vo r de Parochie, 11.30 uur leeemis voor Gerard van de Munck- hof Maandag: 8 uur maanddienst voor Martinus Hubers. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Petronella van Well- Thoonen. Woensdag: 8 uur leeemis voor Francina Clephas- Sprcauwenfeerg. Donderdag:8 uur leesmis vo-r de familie Bos- Janssen, 1C.30 uur huwelijks mis uit dankbaarheid bij het AO- jarig huwelijksfeest van Lem- mens- Poels. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leeemis t.e.v. het H.Hart voor de familie van Dijck- Drieseen, 14.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Gloudemans- Spreeuwenberg. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Victor Luyten. i.-dienaar_3_._ ga-^erdag19.30 uur Gerry Crienen en Johny Houben. Zondag: 8.30 uur Hand Teunissen en Peter van Soest, 10 uur Willy Koonings en Geert Verstegen, 11.30 uur Wilbert Claessens en Gerry Spreeuwenberg. Opbrengst vastenactie f.2029.80 H.Communie en H.Vormsel. Zoals reeds eerder medegedeeldzul len de kinderen der 2e klas op zondag 13 Mei de Eerste H.Communie doen cn zullen de leerlingen der 6c klas op vrijdag 15 Juni gevormd worden. Cp woensdag 2 Mei zal voor ds ouders van bovengenoemde leerlingen ter in fo rmaTTê op de H.Communie cn het II.Vormsel een odderavond belegd worden in het Gemeenschapshuis, aanvang 8.00 uur. De kinderen zal op de eerste schooldag na de vacantie hiervoor nog een uitnodiging meegegeven worden. Daar dan reeds de dag daarna de ouderavond gehouden zal worden, hebben we dit nu reeds langs deze weg aan U medegedeeld. Koninginnedag. Dit jaar zullen op 30 April geen kinderspelen gehouden worden. Dit is elders in de gemeente o">k het reval. Redenen hiervoor zijn het 25- jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana op 5 September a.s. en het feit dat koninginnedag dit jaar toevallig in de vacantie valt. Naschrift van de redactie. Daar via de school op koninginnedag geen kin derspelen worden gehouden, zal Jera '70 op die dag diverse activiteiten opzetten. Lees daarom o^k even het nieuws van Jera '70 elders in dit blad. 1Op het op Paasmaandag gehouden ponyconcours te Oirlo behaalde het 1e achttal de 2c prijs en het 2e achttal de 8e pr. In het individueeldressuur behaalde Matty Swinkels weer de 1e prijs,waar door hij promoveert naar een hogere klasse. Gerrit Peetere de 2e pr. en Mia Bos ook de 2e pr.Trudy Janssen 3e pr. en Marcel Baltissen de 7e pr., terwijl Thijs Derikx een 6e en.Jac.Bos en Anny Jaspers ieder een 7e plaats konden bezetten. In het springen was Gerrit Peters de man die mét de 1e pr. ging strijken. Al met al weer een heel mooie dag voor onze ruitertjes. Op 27 Mei gaan we naar het concours in Neerkant om het ook eens op te ne men tegen Brabantse ruitertjes. T2en bijzonderheid is dat daar ook met aan gespannen tuigponys wordt gereden, in welk nummer Petra Philipsen eens een kans zal wagen.Bovendien worden daar ereprijzen beschikbaar gesteld voor de BEST GEDICIPLINTiRDE CLUB, dus meisjes en jongens doe je best, flink oefenen in netheid,stiptheid en correctheidzowel op jezelf en je pony als op je tuig en de zadelplaats. Jullie wordt weer een sportieve dag toegewenst door Het Bestuur,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1