Y sseisievns Nieuwsblad 20 April 1973. Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 25 Parochie H.Oda. Hoogfeest van Paosn. Zrndag: 8.30 uur leeamis voor de familie Hermans- Aerits, 10 uur Hoog mis voor de Parochie, 11.30 uur leeamis voor Gerard van de Munrkhof Maandag: Tweede Paasdag, feestdag van devotie, 6.30 uur mnanddienat voor Martinus Janssen, 10 uur Hoogmis voor zekere intentie. Dinsdag: 8 uur leeamis voor de overleden familie Philipsen- Creemers. Waenadag: 8 uur maanddienst voor Gerard van de Munckhof. Donderdag:8 uur loesmis voor de familie v.d. Pas- ffuaters. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Petronella van Well- Thoonen, 13.00 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 25- jarig huwelijksfeest van Swinkels- Claessen3, 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Lemmens- Hendrix. Zaterdag: 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Lommen- Geurts, 19.30 uur leesmi3 vo-r de overleden familie Janssen- Jordans. Misdienaars. Saterdag: 19.30 uur Peter van Seest en Ludo Arts. Zondag: 0.30 uur Gerry Crienen en Johr.y Houben, 10 uur Hans Teunissen en Gerry Spreeywenberg, 11.30 uur Willy Koonings en Geert Verstegen. Denk aan de VASTENACTIE. Paasdag wordt het 2e zakje verwacht in de bus in de kerk. Prum. testuur van de Stichting Jeugdcentrum naakt Hekend dat de officiële opening van het nieuwe jeugdgebnuw zal plaats vin den op Zaterdag 26 Mei 1973. De officiële «pening zal om 14.00 uur worden verricht door de Edelachtbare Hoer Drs.F.G.L.L.Schole, Burgemeester van Venray. Nadere bijzonderheden worden t.z.t. bekend gemaakt, maar er wordt gevraagd om op deze dag geen andere activiteiten te organiseren. Bij /oorbaat hartelijk dank. Ba3l33phooK_ paasvacantie der basisschool duurt t/m 30 April. Dinsdag 1 Mei begint de school au3 weer. Zoals reeds eerder medegedeeld, sullen ot> 13 Mei de kinderen der 2e klas de Eerote H.Communis? doen. Direct na de Paasvakantie zal hierdoor een ouderavond belegd worde» Nadere berichten hierover volgen nog. Tevens delen we nu reeds mede, dat op Vrijdag 15 Juni de kinderen der 6e klas gevormd zullen worden. Het jaarlijkse school reisje zal naar alle waarschijnlijkheid op Dinsdag 29 Mei gehouden worden. K.P.J.L. jn vertand met Pasen is het sporten volgende week verschoven van Kjaandagavond naar Woensdagavond 7.CO uur. Carnavals verenigingDenk aHn de jaarvergadering op Dinsdag 24 April in cafe H. van Asten, om.8.30 uur n.m. Iedereen die belangstelling heeft, hoe de carnavalsvereniging reilt en zeilt, is van Jiarte welkom. 1e Paasdag GESLOTEN Cafetaria M.Verstegen, IJeselsteyn. Te koop. eet aard appelen, W.Arts, Timmermanssweg 94.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1