Y sselsteyns Nieuwsblad JROTE FIN AKTIE v.h. JEUGDCENTRUM Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 22 30 maart 1973. zondag maandag dinsdag wuensdag iderdag vrijdag Parochie H.Oda 4e zondag in de Vasten. 8,30 uur. leesmis v.d. overl. fara. Peters-van Tilburg 10.00 uur. Hoogmis v.d. parochie. 11,30 uur. jaargetijde v. Mathijs Derikx. 8.00 uur. Leesmis v.Martin Peters en echtgenote. 8.00 uur. Ueekdienst v. Petronella van Well-Thoonen 8.00 uur. Leesmis v, Maria v.Soest-Swinkels 8.00 uur. Leesmis v.d. fam.Bos-Janssen. eerste vrijdag van de maand. 8.00 uur. Leesmis v.d. fam. Fleurkens-v.Staveren. u.wv.' uuj-. jjcööiuxt. v.u. iau. x j.eux\K.ent>-v .o lavureu 11.00 uur. Huwelijksmis v.h. bruidspaar v.Lierop-Tonnaer, 14,30 uur. Huwelijksmis v.h. bruidspaar Muyzers-Keysers zaterdag 19,30 uur. Leesmis v. spoedige genezing. Misdienaars: zaterdag 19,30.Louis Claessens en Hans Teunissen. zondag: 8,30.Willy Koonings en Geert Versteegen, 10.00.Gilbert Claessens en Gerry Spreeuwenberg. 11,30. Peter van Soest en Ludo Arts. Vandagg, Halfvasten, wordt de eerste inzameling gehouden van de vasteni aktie. Men wordt verzocht het thuis bezorgde zakje in de kerk in de offerbus te doen met inhoudende uw gaven. T E R D A G APRIL Van Rijk,provincie en gemeente ontving het jeugdcentrum voor de bouw van het jeugdgebouw een totale subsidie van j 88.000,De aankoop van de tuinbouwloods en de verbouw tot jeugdcentrum beliep echter de som van 117-000,Middels inbreng van eigen arbeid door do jeugd, door de leden van het stichtingsbestuur en vele anderen, alsmede een bijdrage van het Kerkbestuur kon dit verschil op 1O.OQ0,-- na bekostigd worden. Daar de exploitatie van het nieuwe jeugdcentrum geen gemakkelijke zaak zal zijn, is het onmogelijk om hiervoor een lening aan te gaan. op ZATERDAG 7 APRIL zal de Stichting Jeugdcentrum daarom bij IJ aanklop pen en een enveloppe aanbieden, waarin U uw bijdrage kunt doen voor dit nieuwe jeugdgebouw. Het Stichtingsbestuur twijfelt er niet aan of deze gemiddeld f 25,per gezin zullen er ook dit keer komen. Nog nooit werd vergeefs een beroep op de Ysselsteynse bevolking gedaan. Ysselsteyn! Laat zien dat U dit nieuwe jeugdcentrum weet te waarderen. Geef de jeugd een kané in dit nieuwe gebouw. De overheid ging U voor met grote subsidiebedragen. OP ZATERDAG 7 APRIL REKENT DE JEUGD OP GEHEEL YSSELSTEYNl

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1