Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 2o. 16 Maart 1973. Parochie H.Oda. 2e Zondag van de Veertigdagentijd Zondag: ®-30 uur leesmis voor de overleden familie Claessens-Groetelaars, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor Gerard van de Munckfeof. Maandag: 8 uur maanddienst voor Maria Wismans- van Vegchel. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Piet Janssen. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Petronella van Well- -Thoonen. Dnderdags8 uur leesmis voor de overleden familie Arts- Jenniskens. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Martien Janssen. Zaterdag; 19.30 uur leesmis voor Petronella van Well- Thoonen besteld door de buurt. Misdienaars. Zat9rdaH. 19.,n uur Peter van Soest en Ludo ArtsZondag: 8,30 uur Gerry Grienen en Johny Houben, 10 uur Kans Tennissen en Louis Claes- sens, 11.30 uur Willy Koonings c-n Gerry Spreeuwenberg. - - -De kermisdagen zijn vaak aanleiding om hierop afspra ken te maken, o.a. vrije dagen opnemen, famuli©afspraken, vacantieplanning e.d. De redactie wil er daarom U er op attent maken dat dit jaar de IJssel- steynse kermis niet op de 1e zondag van Juli valt, maar op de 2e zondag. Dit komt omdat Mersclose kermis op 1 Juli wordt gehouden, en IJsselsteyn- se kermis valt nu eenmaal een zondag na Merselose kermis. Denk er dit jaar dus aan: IJsselsteynse kermis is in het weekened van zondag 8 Juli. RABOBANK (Boeren Ie e ribankafgei0pen week zijn door Limagas nota's vér- ~tuurd voor de betaling van de waterloveringsnota. Raeds eorder is bericht 6ezonden dat Limagas voortaan de nota's van de waterlevering zou innen na mens de waterleiding© Mij. Dit heeft als gevolg dat ALLE machtigingen van de Waterl.Mij zijn vervallen, zodat U deze nota ZELF dient te voldoen. In dien U wederom automatische betaling via onze bank wenst, dan gelieve U het bijgevoegde machtigingsformulier in te vullen en terug te zenden naar Limagas. IJ gelieve dan het 1e vakje aan te kruisen en hierbij te vermelden "RABOBANK IJsselsteyn (L.)" Het banknummer gelieve U ook in te vullen (9 cijfers) en dit kunt U vinden op het dagafschrift van Uw rekening boven aan rechts in de hoek. Verzend dus de machtigingsformulieren als U auto matische betaling wenst, daar U anders de nota's ook in de toekomst krijgt toegezonden. Actie Jeugdcentrum. Vorige week berichtten wij dat het noodzakelijk is om een actie voor de bouw van het nieuwe jeugdcentrum te houden omstreeks halfvasten. Ook,dan op de bouwkosten een tekort is van f.10.000.-. De jeugd van IJsselsteyn heeft" een nieuw gebouw waarin diverse activiteiten worden georganiseerd en nog vele plannen voor diverse activiteiten bestaan.Raaes nu blijkt dit gebouw in een behoefte te voorzien en het is dan ook te dan ken aan het doorzettingsvermogen van het eerste stichtingsbestuur dat dit gebouw er ondanks alle kritiek is gekomen. IJsselsteyn, laat halfvasten eens zien dat U niet alleen kritiek kunt geven,maar dat U Uw eigen jeugd een goed home toewenst.Dit kan alleen als U dan bereid bent om diep in Uw beurs te tasten.Reeds vele malen heeft men op de gemeenschapszin van IJs selsteyn kunnen rekenen. Dc jeugd rekent ook NU op U. Nadere mededelingen volgen de volgende week.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1