Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie; Boerenleenbank n e jaargang no: i9 9 Maart 1973. Parochie H.Oda. 1e Zondag van de Vasten. Zondag: 8.30 uur lee-smjs voor Marinus van Dijck, 10.00 uur Hoogmia voor Piet Janaaen en Anna Smeets, 11.30 uur lessmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur leearaia voor Martien Peetere en echtgenote. Dinsdag: 8 uur weekdien3t vov Petronella van Well- Thoonen, Woensdag: 8 uur weekdienst voor Martien Janssen. onderdag:8 uur leesmis vonr de familie Bos- Janssen. rijdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Hendrikus en Theo van de Ven, 14.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Hoe.ymakers-Flinsen- berg. Zaterdag: 19.30 uur 1 smis voor de overleden ouders v.Soest- van Bracht. ^jn^dienaarsga-terdag: 19.30 uur Wilbert Claeseens en Gerry Spreeuwenbe-rg. Zondag: 8.30 uur Peter van Soest en Ludo Arts, 10.^0 uur Gerry Crienen en Johny Houben, 11.3*? uur Hans Teunissen en Louis Claessens. 2In de nacht van 17 - 18 Maart wordt dit jaar de Stil le omgang naar Amsterdam gehouden. De deelnemers worden in hun eigen woon plaats met bussen afgehaald. Zowel op de heen- als op de terugreis is een rustpauze halverwege. Na de voettocht door de binne3tad van Amsterdam is om drie uur in de kerk van de Krijtberg een Eucharistieviering. Algemene intentie is dit jaar: EEn?IEID VAN GEEST DOOR DE BAND VAN DE VREDE. Ook dit jaar heeft de stille omgang de bijzondere aandacht van verschill lende bisschoppen. Hoewel het massale, misschien gelukkig, minder is als •voeger, is het voor vele mannen en vrouwen een bijzondere manier om uit rukking te geven aan hun liefde voor de Eucharistie. In onze omgeving kunnen deelnemers zich opgeven bij S.Keysers, Kerkweg 2. Daar kan men ook alle nodige inlictingen verkrijgen. De kaartjes zijn verkrijgbaar tot en met Zondag 11 Maart. Dat is beBlist de laatste gelegenheid. - Indertijd hebben wij medegedeeld, dat Mevr.Heger- v.d.Berg als logopediste was aangesteld voor alle basisscholen der gemeente Venray. Na een door haar gehouden inventarisatie blijkt, dat eenzeer groot aantal leerlingen in aanmerking komt voor spraakonderwijs. Het is ook gebleken, dat vele gesignaleerde spraakstoornissen verholpen kunnen worden door de onderwijskrachten zelf, indien zij daartoe bepaalde vingerwijzingen zou den krijgen. Daartoe zal er op Maandag 12 Maart om 3.00 uur in de gemeen schappelijke ruimte van de basisschool Cbninxhof te Venray een lozing wor den gehouden door de Heer Schols, docent in taal- en spraakstoornissen aan de Katholieke Leergangen te Tilburg, voor alle leerkrachten der basis- en kleuterscholen in de gemeente Venray. Daarom zal Maandag 12 Maart de school om half 3 uit zijn. De maandelijkse vergadering j~Tn dit geval op dinsdag 13 Maart, zal niet doorgaan. Ook de kleuterschool zal om half 3 uit zijn. L V B 1- A.s. maandag is er kienen bij H. van Asten, aanvang half 6.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1