Y sselsteyns Nieuwsblad 3EU BOB ANK YSSELSTEYN Redactie: Boerenleenbank n e jaargang no:is E_E_N ®™OE==C=A=RJJ=AeV_A=L Parochie H.Oda. 8e zondag na Driekoningen. zondag: 8,30 uur: leesmis v.overl. f&m. Dobbe-v.d.Geest. 10.00 uur: Hoogmis: jaarget.v. Gerarda Peeters-Ewals 11,30 uur: leesmis voer de parochie. ijiaandag: 8,30 uur: leesmis v.d. mrartY fam.v.d.Pas-Custers dinsdag: 8,30 uur: leesmis v.d, overl.fam.Fleurkens-v.Staveren, woensdag: ASWOENSDAG: 19*30 uur: maanddienst v.Jacoba In 't Hulst-Deenen en uitdeling van de askruisjes. LET OP DE GEWIJZIGDE MISTIJDEN OP MAANDAGDINSDAG en WOENSDAG, donderdag: 8.00 uur: leesmis v. Willem Vollenberg. vrijdag: 8.00 uur: gestjaargetv. Willem. Spreeuwenberg en Marga- retha Vervoort, zaterdag: 19,30 uur: weekdienst v. Martin Janssen. Miedienaars: zaterdgg: 19*30 Willy Koonings-Geert Versteegen. zondag: 8,30 uur:Wilbert Claesseris en Gerry Spreeuwenberg. 10.00 uur: Peter v.Soest en Ludo Arts. 11,30 u:Gerry Crienen-Johny Houben. B O ERENLOEN BAN K Lovinckplein 7 Ysselsteyn. Sluiting met Carnaval: Met Carnaval is de bank ALLEEN geopend op MAANDAG 3 maart van 8,30-12,30 uur. MAANDAGMIDDAG en DINSDAG DE GEHELE DAG is de bank GESLOTEN. Gelieve hiermede rëlcënïng te houaenT Nieuwe roepnaam: Zoals U via krant en televisie hebt kunnen vernemen heeft de Boerenleenbank met ingang van 1 maart j.l. een nieuwe roepnaam, n.l. RABO-BANK. Een en ander is een gevolg van de fusie tussen de cen trale RaiÊÊeisenbank en de Centrale Boerenleenbank, waardoor t.z.t. ook alle plaatselijke banken zullen goan fuseren, waar in dezelfde plaats zowel een Boerenleenbank als een raiffeisenbank is gevestigd. De nieuwe naam is samengesteld uit de eerste letters van de beide banken n.l. RAiffeisen-BOerenleen-BANKi Na carnaval zullen ook wij deze roepnaam gaan voeren en zult U bij tele fonisch kontakt met onze bank te horen krijgen:"met RABO-BANK YSSELSTEYN." EEN NIEUWE NAAM, EEN NIEUW GEZICHT, Maar.... DE SERVICE ALS VAN OUDS. Lovinckplein 7. tel: 04783-557. 2 maart 1973. DE REDA.KTI'E WENST U

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1