Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: i6. ParochieHOda. _6e Zondag na Driekoningen. Zondag: 8.30 uur jaargetijde voor Petronella Cox- de Lauw, 10 uur Hoog mis gesticht jaargetijde voor Peter Wilmsen, Petronella Litjens en hun zoon Simon, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. L ..laandag: 8 uur leesmis voor Laonardun de Lauw en echtgenote. Dinsdag: 8 uur woekdienst voor Martinus Janssen. ^'oensdag: 8 uur leesmis voor Leonardus Maessen en Anna Mooren. Donderdag:8 uur leesmis voor Martinus Posters en echtgenote. Vrijdag: 8 uur leesmis vo-r intentie v.d. familie Dos- Janssen. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Maria van Soest- Swinkela, -Zaterdag: 19.30 uur Crienen- Houden. Zondags Hans Teunissep- Eouis Claes*ens, Wilbert Claesrena en Gerry Spreeuwenberg, 10 uur Willy KocningsTGeert Verstegen. 11.30 uur de reeds hierbovengenoemden t.w. Wilbert Claessens en Gerr-y Spreeuwenberg. Basisschool^ jn VGr^anr| me-(- 2e trimerstriè'le godsdientmiddag hebben de kindoren op dinsdagmiddag 2C Februari a.s., geen school. I?8.nf 3,1*0 De leden van de fanfare maken we er op attent dat de algemene vergadering van de fanfare wordt gehouden op Woensdag 21 Februari om 8.30 uur n.m. in het Gemeenschapshuis. Gaarne worden alle leden van do anfare (zowel muziek als drumband) aanwezig verwacht. L V B - Door omstandigheden is de cursus fijne vleesgerechten van datum Veranderd. De nieuwe datum is 27 Februari, aanvang 8.00 uur. Hiervoor op gave tel.no,586, Op 13 Maart a.s. is de bezinningsdag in St.Paul in Arcen, kosten f,10. Voor deze dag. Het thema van deze da0 is: "En toch kerk". Op 20 Mairt a.s. kringatudiedag, var 1.30 uur tot 5.00 uur n.m. in de Schouwburg te Venray. Ha aalmoezenier Heymans zal een toneelopvoering Z'ijn. Opgave tel.no. 586, uiterlijk 28 februari. De kringstudiemiddag kost' f.4. De onkosten kunoen betaald worden op 27 Februari, de avond van de fijne vleesgerechten. BOBREKllEmA^afaver^keringen Maart W(mt Dw broïïlf iG.ta van e9n nieuw verzekeringsplaatje ts zijn voorzien. Dn nieuwe bromfietsplaatjes en verzekeringsbewijzen zijn thano op het kantoer van de bank tegen beta ling van de premie verkrijgbaar. Wacht niet tot het laatste moment, maar kom reeds nu het bromfietsplaatje voor het verzekeringsjaar 1973-74 afha len. De kantooruren van de Boerenleenbank zijn: Maandag t/n Donderdag: 8.30 - 12.30 en 13.30 - 16.00 uur. Vrijdags: 8.30 - 12.00 en 13.3° doorlopend tot 19.30 uur. De BOERENLEENBANK voor AL uw verzekeringen. 16 Februari 1573

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1