Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 15 9 Februari 1973. Parochie H.Cda. 3e.Zondag na Driekoningen. Zondag: 0.3C uur leesmis ver Willem Vollenberg en overleden familie, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voer de over leden familie Wismans- van Vegchel. Maandag: 8 uur maanddienst vot Martinus Hubers. Dinsdag: 8 uur leesmis vom Francina Clephas- Spreeuwenberg. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Martien Janssen. Donderdag:8 uur leesmis vo-r de overlëden ouders Gooren- Keysers. ijdag: 8 uur leesmis vo^r de overleden familie 'Lémmens-Poels. baterdag: 19.30 uur jaargetijde voir Willem Jacobs en overleden familie. Collecte voor de Memi-sa: Medische Miss'ie Actie. MisdienaarsZaterdag: 19.30 uur Ludo Ar'ts-Peter van Soest. Zondag: 8.30 uur Gerry (Jrienen-Johr.y Houben, 10 uur Hans Temissen-Louia Claessens11.30 uur Geert Verstegen-Willy Koonings. MEMISA-ZONDAG'. 11 Februari 1973. In het weekend van 11 Februari wordt de jaarlijkse icllecte gehouden voor de Medische Missie Actie (Fem'isa) Op de ze zondag worden wij herinnert aan onze eerste plicht als christen: lief de voor de naaste, vooral vo r zieken, armen en zwakken. De missionaris sen, lectoren,verpleegsters, zusters en anderen in de ontwikkelingslan den, blijven rekenen op Uw hulp. Mogen ze ook dit jaar weer cp U rekenen. 3ij vo rbaat hartelijk dank. Boerenleenbank, afd.Verzekeringen. ,7„j-l. 1Vanaf heden sijn de nieuwe bromfiets plaatsjes en bewijzen voor het verzekeringsjaar 1973-74 verkrijgbaar tij dens de kantooruren van de Boerenleenbank. De nieuwe bromfietsplaatjes moeten op 1 Maart in Uw bezit zijn, zodat wij U vragen om deze bij gele genheid even te konen halen. De verzekering dient echter KONTANT betaald e worden, en onder kontant wordt verstaan middels geldbetaalcheque of bankgiroopdrachten. Wel willen we de verzekerden er op wijzen dat de pre mies met ingang van het nieuwe jaar aanmerkelijk zijn verhoogd, zoals U uit de pers reeds bekend zal zijn. Gelieve hier rekening mee te houden als U het bromfietsplaatje komt afhalen. Ruitere lui: jnwoners van ijgseleteyn, ATTENTIE-. Evenals in voorafgaande ja ren organiseert onze vereniging ook dit jaar weer een grote loterij.waar van de opbrengst boetend is voor de activiteiten van onze vereniging. De hoofdprijs is weer een pony-veulen, en verder zijn er nog vele andere waar devolle prijzen. De trekking zal Ma uidag 26 Maart plaatsvinden in het Ge meenschapshuis waar wij dan ook een fancy-fair houden. Wij hopen dat wan neer onze ruiters ook bij U aankloppen, zij op Uw steun kunnen rekenen.Bij voorbaat onze dank. Wij nodigen ALLE LEDEN uit voor laet bijwonen van onze jaarvergadering op Woensdag" 14 Februari, om 8.C-0 uur in zaal Bos. Op deze bijeenkomst zal met een feestelijk tintje afscheid worden genomen van Antoon Janssen, die zovele jaren instructeur van onze vereniging is geweest. Wij zullen Uw aanwezigheid zeer cp prijs stellen. Verder melden wij nog dat M.v.Asten en A.Pools, zond.28Jan. resp. dele en de 5e prijs wonnen op een spring- wedstrijd in de manege van de Heer Jenniskens te Deurne

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1