J Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 13. 26 Januari 1973 Parochie H.Oda. 4e Zondag na Driekoningen. Zondag: 8.30 uur leesmis voor Francina Clephas-Spreeuwenberg, 10 uur Hoogmis vo^r Parochie, 1",30 uur leesmis voor de overleden ouders Gooren- Keysers. Maandag: 8 uur maanddicnat voor Martien Hubors. Dinsdag: 8 uur leesmis vo^r Gerardus' Marcellis. Woensdag: 8 uur leesmis ver Maria Wismans- van Vogchel. Donderdag:8 uur gesticht jaargetijde voor Albert Vérhëyen en Petrónella Peetera, en Willem Verheyen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de familie Bos- Janssen, 14.00 uur huwe lijksmis vo r het bruidspaar Willems- Kusters. Zaterdag: 19.30 uur leesmi3 voor'de overledén familie Janssen- Jordans. -bi.."iieZaterdag: 19.30 uur Geert Verstegen - Willy Koonings. Zondag: 8.30 uur Wilbert Claessens- Ger-y Spreeuwenberg, 10 uur Peter van Soest- Ludo Arts, 11.30 uur Gerry Crienen- Johny Houben. £B^n^vals_Vp_rcjiig_ingje maakt de carnavalsschlager 1973. Iedereen die een liedje, buut, wil brengen op 11 Februari, kan dit opgeven bij de secretaris. Tevens zal op 11 Februari de welbekende buutreedner Claessen uit Neer optreden. Dit belo fd een gezellige avrnd 'te Worden. Dus Piël- reuzen en Piëlreuzinnekes, h^u deze avond vrij, en'werk allen mee om de ze avond, en heel de carnaval 1973 te doen slagen. ■--"c .'u. Qp ,4e zondag j.l. gehouden kringcross te Merselo waar aan werd deelgenomen door 98 K.P.J.L.-leden, beh aide bij de junioren afstand 1 km.) lucie Janssen de 1e plaats en Dir.y Peetere de 5e plaats. Bij de dames- senioren (2^ km.) werd Pranka Hond-rix 2e, Nelly Vergeldt 4e, Jet Spreeuwenberg 6e en Elly Juffermans 8e. Hierdoor behaalde de seni oren werderom de wisselbeker. L.V.B. A.s. maandag is er kienen bij H. van Asten, aanvang 19.30 uur. Rui .,erclabjq0gmaaps maken we er hier melding van dat a.3. 30 Januari in zaal '"In den Engel" te Venray de jaarvergadering van de kring gehouden zal worden. Dr.Lavaux uit Kessel zal op deze bijeenkomst een 2 uur duren de film vertonen ovr de military- wedstrijden tijdens de olympische spe len te Munchen. De aanvang is om 19.30 uur. Alle leden zijn op deze bij eenkomst van harte welkom. Zij worden verzocht om'19.15 uur bij het Ge meenschapshuis bijeen te komen. Vervolgens worden alle ruiters, die er prijs op stellen dat hun startkaarten verlengd worden, verzocht de oude Startkaarten uiterlijk Zondag 28-Januari, bij de 3ecretari3 in te dienep voorzien van een briefje, waarop de geboortedatum, hot juiste adrés en telefoonno. van de betreffende ruiter staat. Bovendien moet het atamboek- refistratienoen de vader (hengst) van het te berijden paard toegevoegd zijn. Verder verzoeken wij iedereen, die nog oude jassen en petten heeft van de vereniging deze bij een van de bestuursleden in te dienen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1