yns e jaargang no: 19 Januari 1973. Parochie H.Oda 2e Zondag na Driekoningen. Zondag: R.30 uur leesmis voor Martien Hubers besteld door de Boerenleen bank, 10 uur Hg-igmia voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor Victor Luyten. Maandag: 5 uur maanddienst vo~r Piet Janssen. Dinsdag: 8 uur weekdienst voer Marticn Hubers. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Lemmens- Poels. Donderdag:8 uur leenmie voor de overleden familie Thoone- Philipsen. rijöag: 8 uur leeamis vo--r intentie van de familie Slangen- Verheyen. Zaterdag: 19.30 uur leesmis t.e.v. de H.Oda voor zekere intentie. a.4J-Jrr*a?"r--3— Zaterdag: 19.30 uur L.Claessens en Hans Teunissen. Zondag: 8.30 uur Geert Verstegen - Willy Koonings, IC. uur Wilbert Olaessens en Gerry Spreeuwenbt-rg, 11.30 uur Ludo Arts- Petur van Soest. Boerenleenbank. t,. jje komende wc^k ia er weer gelegenheid om de rente per 3.1 December 1972 te laten bijschrijven op spaar- deposito-, en voorschot boekjes. Mogen we vragen om zoveel mogelijk op de hierna vermelde dagen te korden om zo een spreiding te krijgen, wat onnodig wachten kan voorko men. Ben gezinslid kan met alle boekjes van het hele gezin komen. De dagen waarop wordt verwacht zijn: (letter van familienaam) Maandag 22 Januari: letter a t/m L. Dinsdag 2(5" Januari: letter J t/m N. o'ensclag '24"Januariletter 0 t/m V. Donderdag 25 januari: letter W t/m Z tl wordt verwacht tijdens de gewone openstellingsuren n.l. voorml-d-dags van 8.30 tot 12.30 uur en namiddags van '3.3° tot 16.OC (4„00)uur. Als U niet f> de aangegeven dag kunt komen of dit zou vergeten dan verwachten we U op donderdag 25 Januari, Mogen we vertrouwen dat de komende week zoveel mogelijk alle spaar- depo sito- en voorschotboekjea worden aangeboden, vo ->r de rentebijschrijving. Mapjes rekening- courant. We vermelden nog dat voor'de houders van een lo nende rekening of privé- rekening op de bank mapjes verkrijgbaar zijn om de dagafschriften van vorig jaar in op te bergen. Vraag er even naar al3 U op het kantoor komt. BOEKTE U REDD3 UW VACANTIEREIS BIJ DE BOERENLEENBANK NIET Doe het dan nu I L V B - 0p dinsdag 23 Januari a.s. om 1.45 uur vertrok aan de kerk voor de excursie naar Landbouwbelang in Sevenum. Iedereen, die meegaat, wordt ver zocht orc aan de kerk samen te komen, daar wij allen gezamelijk willen ver trekken. Ook de dame's, die de auto al vol hebben met buurtgenoten, worden toch verzocht om aan de kerk te komen, zodat we weten, dat iedereen die zich opgegeven hee.ft ook aanwezi is. yerzekeringDeze j_R er premie afgeschreven bij de Boerneloonbank van de Januari- schatting, plus de premie van de tijschattingen van Sept. tot Januari, m de 4 aseurantiebelasting. De premie vcor de Januari- schatting is voer koeien en pinken.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1