YsseL Leyns ff® 8" Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 9 2y December 1972. Parochie H, Ma. Zondag na Keretmie. Zondag: 8.3C uur leesmis voor Jacob Arts besteld door de buurt, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor Wartien Bus en echtgenote en Wim Bus. Maandag: nieuwjaarsdag, 9.00 uur leesmis voor bijzondere intentie,10 uur Hoogmis om Gods zegen af te smeken over het komende jaar. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Martinne Peeters en echtgenote. Woensdag:8 uur leesmi? vot Jacob Arts. Donderd.:8 uur leesmis voor Maria van Soeet-Swinkels Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis uit dankbaarheid t.e.v, O.L. Vrouw en ue K.Gerardus. Zaterdag:19.30 uur jaargetijde voor Harrie Stiphout. Denkt a-an de gezinsbijdrage, als deze nog niet is gedaan. Misdienaars, bondag: 8.30 uur Peter van Soest en Ludo Arts, 10 uur Ger ry Crienen en Johny Houben., 11.30 uur Hans Theunissen en Louis Claossens, Maandag9 uur Peter van Soest en Ludo Arts., 10 uur Gerry Crienen en Jo hny Houben. WeekdienstPeter van Soest en Ludo Arts. Jongens en meisjes van het kinderkoor even opgelet. Jullie zullen weer de mie opluisteren op Zondag 31 December om 11.30 uur. Dus niet op zaterdagavond. Zorg dan ongeveer een kwartier voor die tijd aan wezig te zijn. Jongerenkoororkest jongerenkoor, orkest, den gehouden, waarop all-... - troduce meebrengen. Nadere mededelingen volgen in IJÏÏB. week. Deze avond wordt gehouden in het Gemeon&chap-shuis. --Vrijdag 5 Januari om 8.00 uur zal er voor het lezers en tekstcommiesie een gezellige avond wor- na nwezig worden verwacht. Ieder mag een in~ van de volgende Ruiterclub Op het op tweede Kerstdag gehouden indoor- springkerstcon- cours te Weert, hebben M. van Asten en A.Poels respectievelijk de 2o en 3e prijs behaald. Bij het springen klasse licht, In deze klaese dongen maar liefst 60 combinaties mee naar een ereplaats, waarvan er maar slechts 11 in de barage kwamen. Deze succesvolle afsluiting van dit jaar mag men wel als een bekroning beschouwen van alle voorafgaande successen die Oflzs ruiters dit jaar voor hun rekening namen, ferder wenst de voor zitter en het bestuur van de Ruiterclub alle' inwoners van IJsselstoyn een vonrspeodig Nieuwjaar toe, en wenst zij de hoop uit te spreken ook in het komende jaar op Uw loyale steun te mogen rekenen,. De redactie en medewerkers van 1J.N.B. wenst V allen een welgemeend ZALIG II E U W J A A It S&vZJJÊ****'?*--.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1