Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank Ti e jaargang no: s 8 December 1972. Parochie H.Oda. 2e Zondag van Ae Advent. Zondagi 8,30 uur leesmis"voor Maria van Soeet- Swinkels, 11/„00 uur Hoog- miB jaargetijde voor Martinus Peetere en Johanna Gerits, 11.3o uur leesmis voor de Parochie. Maandag; 8 uur leeamis uit dankbaarheid voor de genezing van een zieke. Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Martin Hubers, Woensdag: 8 uur leesmie voor Peter Joh. Philipsen. Donderdag:8 uur maanddienst voor Jacob Arts. vrijdag: 8 uur leeemis voor de overleden familie P^uwele- Vcusten, 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Claessens- Philipaen. Zaterdag; 19.30 uur leesmis voor de. overl. familie Verheyen-Verategen. zate r dag19.30 uur Gerry Cr lenen - Johny Houben. Z ondag 8.30 uur Louis Claessens- Hans Theunissen, 10 uur Geert Verstegen- Willy Koonings, 11,30 uur Wilbert Claessens- Gerry Spreeuwenberg. Jongerenkoor. repe-£itie is dit weekend op ZATERDAG 9 December om 6.15 uur n.m. in het Gemeenschapehuis. Het is weer vlug Kerstmis, kom daarom allen. "^.P11? over &e "kjlfgl',». jn samenwerking tussen de protestantse kerken en de katholieke kerk van Nederland wordt deze week een inzamelingsactie gehouden voor de kerken overzee. Projecten van missie en zending die zon der onze hulp niet verwezelijkt kunnen worden en waarvoor deze week Uw geldelijke bijdrage wordt gevraagd. In de loop van deze week ontvangt U een enveloppe met een actie- krant, die we vragen om eens goed te lezen en een enveloppe met een z.g. na- actiekaart. Op vrijdag 15 December zal deze enveloppe door diverse medewerkers in onze parochie worden opgehaald en het resultaat van de actie wordt nog dezelfde avond doorgegeven aan de televisiestudio, waar dan middels een grote T.V.- uitzending de stand wordt bijgehouden. Deze T.V.- uitzending zal U nog eens op het nut van deze actie wijzen. Tenslotte nog een zakelijke mededeling. In afwijking met Jgetgeen U in de enveloppe vind vragen wij U: a. GEBRUIK ALLEEN DE BIJDRAGE - ENVELOPPE en niet de z.g. na-actiekaart t. DOE IN BEZE ENVELOPPE UW GELDELIJKE BIJDRAGE, die kan bestaan uit con tant geld, bankbetaaicheques, postgirokaarten, bankgirobiljetten, en ZET GEEN BEDRAG op de enveloppe. Op een verzamelpunt zal dit alles ge teld worden en daarmee wordt tevens bereikt dat de bijdrage voor de ophalers niet bekend wordt. c. Zorg dat de bijdrage- enveloppe mot Uw bijdrage in_contanten of mid dels de hierboven vermelde girale bijdrage klaar ligt als de ophalers bij aankloppen. Mocht U later nog een extra bijdrage willen doen voor deze actie, dan kunt U dit ten allen tijde doen via de pastorie of storting op het giro nummer van de actie, 7600 t.n.v. "Kom over de brug" Oegstgeest. In het belang van Uw eigen veratwoordelijke hulp voor missie en zending wordt gevraagd: Geef geen fooi,maar een offer lil 1 van uw leefbaar inkomen lil Mogen we ook op de parochieanen van IJsselsteyn rekenen

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1