Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 5. 1 December 1972. Parochie H.Oda. 1e Zondag van, de Advent. Zondag? 6.30 uur leesmis voor de familie Pouwelé- Vousten, 10 uur Hoog mis voer Johannes Peeters en Egberdina van Asten, 11.30 uur Jongerenmis voor de Parochie, themahet kind. Maandags 8 uur leeamis voor Gerard v,ö« Munckhof besteld door de bejaar denver eniging Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Martien Hubers. Woensdag: 8 uur leeamis voor de familie Wilmsen- Verheyen. Donderdagss uur maanddienst voor Maria Wismans- van Vogchel. Vrijdag: 8 uur jaargetiide voor Wim Bus. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Maessen- Swinkela. Misdienaarszaterdag'. '9-30 uur Ludo Arts - Peter van Soest.Zondag: Q.30 uur Gerrie Crïënen - J'ohny Houben, 11 uur Louis Claessene- Hana Teunisaen. toPn&?:£eln r A.s. zondag zal de eerste jongerenmis van dit seizoen worden gevierd. Daarom verwachten we alle leden van het koor zeker op de repeti tie op ZATERDAG 2 December om 6.15 uur n.m. in de kerk. Ook dan zal het orkest aanwezig zijn om samen raee te"repeteren Intocht ot.Nicole .-ts. bondag 3 December a.s. zal de Sint met zijn Pieten een bezoek brengen aan ons dorp. Hij zal om 2.15 uur bi'j J. van, Lipzig afgehaald worden door de fanfare, ruiter- en ponyclub. Dan leidt de. weg rechtstreeks naar het Gemeenschapshuis. Alle kinderen, die nog niet de ba sisschool bezoeken, zullen een tractatie ontvangen. Wij1 dóén langs1de'ze weg een bescheiden beroep op alle inwoners om geen kinderen van familie of kenissen van buiten IJsselsteyn mee te nemen naar het Gemeenschapshuis .De*- ze gewoonte neemt namelijk jaar op jaar toe. Mogen we hiernij alle inwoners van IJsselsteyn hartelijk dankzeggen voor het feit, dat de kinderen van de zesde kla3 voor St.Ricolaas- en Koningin* nedagfeest een recordbedrag van. f.732.81 hebben opgehaald. Ondanks dit ho ge bedrag zal a i.n de kinderen van de basisschool op Zondag 3 December a.s, in het Gemeenschapshuis geen snoeptrnetatie aangeboden worden, opdat we op Koninginnedag waarde voller* prijzen zuilen kunnen kopen. Op dinsdag 5 December a.s., zal de Sint cm 1.30 uur de Kleu terschool bezoeken, waarna hij om 2.30 uur op de basisschool zal aarive- ren. Hij zal even een kijkje nemen in de hoogste klassen, waarna de kin deren van klasl2 en 3 hem met zijn Pieten in de gymzaal zullen verwel komen. Alle kinderen van de kleuter- en basisschool ontvangen een tractatie. Op Woensdag 6 December hebben de kinderen vrij. Mogen we alle ouders hartelijk danken voor de geweldige belangstelling, die we bij de z.g. kijkavonden mochten ondervinden. Nagenoeg alle ouders der kinderen hebben aan de uitnodiging hiervoor gehoor gegeven.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1