"S.V.YSSELSTEYN" ATTENTIE voor de OUDERS van onze leden'.i Reeds vele jaren hebt U,ouders de voetbalclub gesteund door Uw bijdragen aan de loterij fancy-fair en dcrgelijken. Het bestuur van S.V.Ysselsteyn is van mening hier eena iets tegenover te moeten stellen. Daarom nodigt het bestuur,langs deze weg,de ouders van al onze leden uit voor een bezoek aan de St.Nikolaasavond van de voetbalclub. Deze avond is vastgesteld op vrijdag 1 december,in het gemeenschapshuis; aanvang 8 uur. Het Bestuur. Uitslagen gespee'l#weAsTruden YssnTsteyn I-Kronenberg*^!1-1 Merselo Cl-Ysselsteyn C23-1 Ysselsteyn 2-Excelsior 21-4 Grubbenvorst vet.-Ysselst.vet.2-3 Geysteren 3-Ysselsteyn 3Af gel. Ysselsteyn B2-Venray B30-1 Ysselsteyn Cl-Venray Cl0-6 Programma voor'"zondag 19 november; en zaterdag 18 november. Ysselsteyn fYpriighusïaï-aanv.1.00 uur. (vriendschappelijk) Ysselsteyn 2~vrij. jiöVT6;.i '3-Ysseisteyn 3aanv, 12.,00 uurvertr. 11.15 uur (H.Saris) Melderslo Al-Ysselsteyn Al-aanv. 2o30 uurvertr. 1.45 uur (busje) Ysselsteyn Bl—EEV BI——aanv. 3»00 uur Geysteren Bl-Ysselsteyn B2aanv. 2.30 uurvertr. 1.45 uur (auto) leunen Cl-Ysselsteyn Claanv. 2.00 uurvertr. 1.15 uur (fiets) Ysselsteyn C2-DÏS Claanv. 2.00 uur Melderslo lil-Ysseisteyn EPaanv. 11.00 uurvertr,10.15 uur (busje] Leunen El-Ysselsteyn Elaanv. 11.00 uurvertr,,10.15 uur (fiets] America Dl--Ysselsteyn Dl-aanv. 2.30 uurvertr, 1.30 uur (fiets] Laatstgenoemde wedstrijd is een huldigings.wedstrijd daar America Dl kam pioen is geworden.Na deze wedstrijd is er een kwis voor America Dl en Ys selsteyn Dl. Vanaf 18 november zijn er geen competitiewedstrijden meer l.v.m. de winter- pauze, Daarom worden de jeugdtrainingen m.i.v. maandag 20 november stil gelegd- Et .Nikolaasavond en.. Op donderdag 23 november wordt de St.Nikolaasavond gehouden voor de B-en C spelers in het gemeenschapshuis.Aanvang 7 uur. Op vrijdag 25 november wordt de St .Nikolaasavond gehoudenvoor de D-en E spelers,in het gemeenschapshuis.Aanvang 5 uur. Veteranen: ^aTerdag 18 november—Helden -Ysselsteyn aanv. 3.30 uur M.Dericks vertr.2.30 uur M.Marcellis W„Verschuuren A.Emonts A.Wismans W.Koonings P.Cox P.Koonings H.v.Ass H.Lemmens H.Koonings LeidersJ.Viisraans Res.: H.v.Well P.^E.-i Contributie 11I Er zijn nog diverse spelers die contributie achter zijn. Op zondag 19 november houdt de secretaris zitting in Café v.Asten om U in de ge3.egenheid te stellen de achterstallige contributie te vol doen. En wel van, 11 uur tot 12,30 uur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 8