Sensatie Komt het zien. Sensatie Intermuziek- Vootbalwedstrijd tussen de Blaozers en de Drummers. A.s. saterdag 18 November, aanvang 15.30 uur, sportpark: De Vlies. Opstelling blapzers: j>PeeterSt L.v.d. Pas, Th.Deters, A.Jenniakens, J.Deters, J.Spreeuwenberg, JSpreeuwenborg, S jArts, G.Spreeuwenberg, G.Jenniskens, A.Tielen. Res. P.Deters,G.Peetere, H.Willemsen. ^rununerej, s J.Janssen, W.Sanders, W.Janssen, W.Peters, G.Philipsen, A.Vullings, H.Spreeuwenberg, JLemmensJ.Peeters, w.Broesr, Res.: W.Claessens, J.Verstegen, G.Spreeuwenberg, H.Fleurkens, Swinkels, Janssen, K.Pijnenburg, W. van DIjck. Verzorger: P.Spreeuwenberg. De aftrap zal verricht worden door H.Jenniskens, oud spitskampioen van leunen uit het jaar nul. Scheidsrechter nog onbekend. De politie zal er op toezien dat g en instrumenten en trommelslagers van de tribunes worden gegooid. Fa afloop pilsje drinken in het clubhuis bij Bert. Spelers, reserves en verzorgers worden om 3 uur verwacht in het clubhuis. Voor trien's wordt gezórgd. Zelf zorgen voor voetbalschoenen en scheen beschermers. filoazers Stand Drummera 0 0 KIENEN... Maandag 20 November, om 8.00 uur bi,i Jan Bos. KIENEN Geachte ponyvrienden en allen dis üit willen worden., Vorig winterseizoen hebben wij een zestal KIEN- avonden gehouden, die dank zij Uw aller medewerking, bijzonder goed zijn geslaagd. Hiervoor allen nogmaals hooi hartelijk dank, want zonder deze medewerking hadden we on mogelijk de ponyruitertjes aan het ribden kunnen houden. De kosten -can concoursen en startkaarten, van manege en oefenterreinen, van instructeurs en van het vrachtvervoer zijn enorm hoog en lopen in de vele duizenden guldens. De kinderen betalen al een hoge contributie,daar mogen we eoht niet méér van vragen, du*s moeten we het ontbrekende zien te verdienen. Een belangrijke bron van inkomsten moeten we dan ook nu weer vinden in het KIEN- spel, om zodoende het aangename met het nuttige te verenigen. Wij als bestuur van de ponyclub zullen ons best doen om weer net als vorige winter, de prachtigste prijzen bij elkaar te trommelen, indien mogelijk nog mooier. Wij zullen trachten er weer echt gezellige avonden van te maken met vool spanning en veel plezier. Des te meer men sen er komen, des te mooier kunnen we de prijzen maken.Doe dus Uzelf en ons een plezier en probeer familie, vrienden en buren mee te brengen. Zoals U weet mag kienen alleen maar onder eigen leden, en zijn we ver plicht U voor een klein bedragje een donateurskaart aan te bieden en naam te noteren als "begunstigend lis" op de ledenlijst van onze ponyclub "De Welshruiters"Afgelopen jaar hebben de kinderen zich waar gemaakt, door ijverig oefenen in saamhorigheid on kameraadschap hebben zij een kampioenschap en een resersrekampioenschap weten te behalen. Zij dragen hun vaandel dus fier en met ere. Geef U ze weer de morele en financiële steun die ze nodig hebben, ze zijn U heel erg dankbaar. Maandag 20 November cm 8.00 uur bij Jan Bos is de eerste kienavond. Het bestuur, Veteranen-Ruiterclub "IJesolsteyn"A ~-u a -uj Op dinsdag 14 November werd opgericht de "Veteranen Ruiterclub IJsselsteyn"Staande de vergadering gaven zich reeds 14 personen definitief als- lid op,waaruit- een voorlopig bestuur werd samengesteld, t.w. hetzelfde bestuur als van de Ponyclub. Het doel van de vereniging iss 1.Het steunen en begeleiden van de ponyruiters bij uitritten e.d. 2.Het houden van uitritten e.d. onder eigen leden. 3.Door geregeld oefenen fit te blijven en de sport te onderhouden, ook in vier tal verband. 4.Het deelnemen aan het jaarlijks Veteranen.concours in N. Limburg. Lid kunnen worden alle amazones en ruiters die niet of niet meer deelnemen in het verband van de Landelijke ruiters van de N.K.B. IN IJs selsteyn zijn nog 15 a 16 dames en heren meer,die lid zouden kunnen wor den van onze vereniging,zodat we dus tot een ledental van 25-30 kunnen ko men. Dus, veteranen-ruiters en amazones,geeft U op als lid bij onze se cretaresse: Anny Hendriks, Jan-Poelsweg 5.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 4