SOCI AAL- ECONOMISCHE-DISCUSS IE AVOND. 1122ïi. Afgelopen week brachten wij in rekening per 100 kg, voor eenheden-boven 1000 kg.exclusief BTW., voor de voornaamste produc ten-, franco boerderij en af magazijn. Zeugenmeel f. Zeugenbrok/korrel Biggenopfokkorrel (50 kg.) Biggenstartmeel Biggenstartkorre1 Baby- biggenmeel Baby- biggenkorrel Slachtvarkenskorrel Slachtvarkensmeel Kalkoenkorrel I Kalkoenkorrel III Toeslag gezakt product f.1.50 per 100 kg. Afleveringen beneden 1000 kg. aangepaste prijzen. Bovenstaande prijzen zijn dus de' basis- bulkprljzen. Op bovenstaande prijzen zijn dus eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg.bij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen -dienen daags voor de datum van levering voor de middag daan te zijn, anders vervklt 10 ct. per 100 kg. korting. 1000 kg. 2000 kg. 4000 kg, 6000 kg. 10.000 kg. -.05 -.10 -.15 -.20 36.50 Opfokmeel I f. 44.— 56.60 Batterijmeel 40.40 87.50 Braadkuikenkorrel 46.60 40.60 Faar&ebrokken 35.10 41.20 DMV. groen 137.50 46.30 Baby- kalyerkcrrel 37.60 47.30 Rundveebrokken stand. 34.60 58.20 Rundveekoek stand. 36.90 57.80 Mineralenbrokken 35.— 51.20 Kalkoenkorrel II snelm. 49.10 46.90 Opfokmeel II 42.50 Gedurende het komende winterseizoen wil standsorganisatie U weer van dienst zijn met een viertal discussieavonden (korte inïeiding waarna ge legenheid tot disiussie). Deze avonden worden gehouden in kringverband,in het Gemeenschapshuis te Leunen. De eerste avond is gepland op: Popderaa^ a3 Moveer a.s., om -19.30 uur, met als ondervierpen:^^^^ en Lanat)0M. - Wettelijke maatregelen op het gebied van de land- en tuinbouw. - Onze opstelling al-s agrariër ten opzichte van de milieuhygiëne. Voorgestelde wijzigingen in de Pacht- en Ruilverkevelingswet. Wij zouden onze leden met echtgenote, en ook de jonge agrariërs, bij deze uit willen nodigen om bovenstaande avond bij te willen wonen, temeer daar het onderwerpen betreft waarbij ook in de toekomst belang hebt. Breek eens een avond met de T.V., en verrijk U zelf door het bijwonen van deze serie sociaal- economische ontwikkelingsavonden. Het agrarische aandeel in de beroepsbevolking wordt steeds kleiner, zaak wordt het dus steeds meer dat U van wanten weet, en meetimmert aan een gezamelijk standpunt van Uw standsorganisatie, om dit daarna naar buiten uit te kunnen dragen. De andere data, waarover U nog bericht krijgt, zijn als volgt: 14 Dec.'72, 11 Jan.'73 en 25 Jan.'73. Leverden wij voorheen bij U dc- vaste brandstogfen Wij leveren U ook vloeibare brandstoffen. Vraag eens vrijblijvend prijs. L.L.T.B, IJsselsteyn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 3