pnt. 9. 0^£vergnlglng. ."Voor het .Zorgenkind;',. fc eln(Ja yan -aar weer zicht ie-, wordt het tijd om eens wat aandacht te besteden aan een nieuwe kalender. De oudervereniging "Voor het zorgenkind" kan U hierbij behulp zaam Zijn. Jaarlijks wordt door deze vereniging een prachtige linnen ka lender uitgegeven, welke een jaar lang o.en sieraad kan zijn aanUw kamer muur. Door het kopen van deze kalender kunt IJ het gehele jaar zien welke dag, datum en maand het is in 1973, en U steunt hiermede een goed doel, nl, de zorg voor het geestelijk em lichamelijk gehandicapte kind. In de loop van de komende week zullen dan ook leden van onze contactcommissie bij U aankloppen en U deze kalender voor de lage prijs van f.1.ten verkoop aanbieden. Namens de Oudervereniging, P.Arts, voorz., A.Fleurkens sear. -De sociaal- Economische ontwikkelingsavonden van de L.L.T.B. is voor de kring Venray, dus ook vo-"-r IJsselsteyn, in het Gemeenschapshuis te leunen, aanvangsuur 19.30 uur. De data zijns 23 November Mr.P.Lamers, 14 December aalmoezenier Claessens, 11 Januari Drs.G.Biotervelds, 25 Ja nuari Drs. C.de Waal. Wij hopen met deze inlichtingen U van dienst te zijn geweest. Deze avon den worden gratis verzorgd, deze zijn ook voor ie leden van de L.V.B. De feestavond van de L.V.B. is op 28 November a,s. in het Gemeenschaps huis, Da volgende kisnavond is op Maandag 27 November a.s. om half 8 bij H. van Asten. ue uitslagen van het afgelopen weekend zijns Flamingo's - Peelkorf 2 afgel. Peelkorf A- Marijke A afgel. Peelkorf B - Peelkorf C afgel. Eoka A - Peelkorf B afgel. De te spelen wedstrijd voor a.s.Zondag is: Flamingo's - Peelkorf 2* aanvang 10.3-D uur, vertrek 9-45 uur, scheids rechter Dhr. C. van larie. Ruiterclub Zondag j.l, behaalde M.v,Asten met Ibec op het sterk bezette springconcours in de manege te Grathem een 14e prijs in de klasse licht. Het volgende springconcours, waaraan wij d elnemen vindt zaterdag 27 No vember plaats in het hippisch centrum te Deurne. A.s. zaterdag 18 Novem ber organiseren wij de jaarlijkse snertrit. Het is de bedoeling dat de deelnemers zich om 10 uur verzamelen bij B.binders aan de Deurneseweg. Vandaat zullen we dan gezamelijk nr.ar de staatsbossen vertrekken. Wij no digen alle belangstellenden u-it aan deze snertrit deel te nomen, s'Avonds zal er in zaal Roelanzia een'gezellige feestavond zijn, waarop alle le den en degenen, die op eon of andore wijze bij de activiteiten van onze vereniging betrokken zijn, worden uitgenodigd. Handboogschutterij Uitslag 40 pijlen 9 November 1972. pnt. 1 P.Spreeuwenberg 340 12. J.Michels 298 2. A.Janssen 339 13. D.Verstegen-L. 284 3. M. van Hoof 336 14» 3, Camps. 277 4. Th. Janssen 334 15. Joos Janssen 262 5. M. Bus 334 16. A. Lemmens 247 6. M. Camps 326 17. P. Kessels 242 7. Fr. Janssen 324 18. M.Verhoeven 224 8. J.Claessens 323 19. A. F anssen 197 A.Fleurkens 319 20. Th. Janssen- Kr. 192 0. J.Koonings 313 21. Riek Kuunders 97 1 J.Janssen 304 a.s. zaterdag .18 en zondag 19 November organiseert de duivenvereniging te Liessel een duivententoonstelling. Eenieder die intresse heeft kan de duiven inzetten a.s. vrijdag 17 November tussen 19.00 en 21.00 uur, in zaal "De Sportvriend" te Liessel.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 2