steyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank e jaargang no: 3 11 November 1972. de Boerenleenbank, Smeets- Vergeldt, 11. Parochie H.Oda. 26e Zondag na. Pinksteren. Zondag: 8.30 uur leesmis voir Jacob Arts besteld door 10 uur Hoogmis jaargetijde voir Antoinette 30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur maandóienst voor Godfried Puts. Dinsdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Peter Winnen en Geetruida Arts. Woensdag: 8 uur maan.ddien.at voor Christiaan Gij stoers, 19.30 uur H.Mis, t. e.v. iï,Cecilia voor overleden en levende leden van hét kerkelijk zangkoor. Donderdag:8 uur leesmis voor de overleden familie Pleurkens- van Staveren. Vrijdag: 8 uur maanddienfct voor Peter Winnen, IA.30 uur H.Mis uit dankbaar heid bij het 29- jarig huwelijk van Keysers- v.d. Ifunekhof, Zaterdag: 14.00 uur huwelijksmis, voor het bruidspaar Spee- Claessens,19.30 uur leesmis vo-r Martien Smits, Anna Weys en Antoon Smits. ËlSdj^naaro^ gaterdag: 19.30 uur Gerrie Verstegen - Willy KooningsZondag: 8.30 Uur Gerard Sureeuwenberg - Wilbert Claessens-, 10 uur Peter van Soest- Ludo Arts, 11.30 uur Gerry Grienen- Johny Houben. pe repetitie is dit weekend op ZATERDAG 18 November om 6.15 uur n.m. in het Gemeenschapshuis. Gaarne allen precent. Aan alle inwonersvan IjEselsteyn., Hrt st.Mcolaasoomite', ast tevens, ae jaarlijkse koninginnedagvi ;ring organiseert, zou hierbij evenals andere ja ren een berope op willen doen. In de loop van de volgende week zullen kin eren van de zesde klas bij U komen aankloppen voor een financiële bijdra ge. Zo zullen U daarbij oen enveloppe overhandigen, waarop de stempel staat van de basisschool. Zou U hierin Uw financiële bijdrage willen doen. Mogen we U bij voorbaat danken voor Uw gift,welks zonder de organisatie van bei de festiviteiten een onmogelijkheid is. Bft8A88Cfr9DN Hierbij delen we U mede, dat do overblijvende kinderen tussen de middag het schoolplein niet mogen verlaten. Mocht U een kind een bood schap willen laten doen, wilt U dan s.v.p. hiervoor een briefje meegeven. Dit ora eventueel misbruik te voorkomen. Do intocht van St.Nicolaas zal dit jaar plaatsvinden op Zondag 3 December a.s. Op dinsdagmiddag 5 December, zal de Sint met zijn Pieten een bezoekje afleggen aan de kleuter- en basisschool-. Nadere berichten hieromtrent vol gen tozijnertijd. .MA xte inlevering van vacantiezegels voor de aan komende korst vacant ie is op Maandag 20 November van 6.30 tot- 7.30 uur n.m. Br kunnen maximaal 35 dagzegals worden verzilverdScheur gocn zegels uit het boekje, losse zegels worden niet ingenomen. De inlevering is bij P.Janssen, Pator-Tulpstraat 8 te IJsselsteyn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1