s 10 JAAR YN-B Redactie: Boerenleenbank 11e jaargang no: 1 2 November 1972. Ja, inderdaad1 Y.N.B, bestaat thans 10 jaar. Op 2 november 1962 verscheen de 1e jaargang no 1 en thans ziet U de 11e jaargang no 1. Hoewel een 2e lustrum niet direkt aanleiding is om de feesttrompet te doen klinken, is het toch wel een moment om even stil te staan. Gedurende 10 jaar bracht Y.N.B. de inwoners van Ysselsteyn de plaatselijke vereni gingsnieuwtjes en aktiviteiten en gebleken is, dat hiermee in een behoef te werd voorzien en nog wordt voorzien. Hoewel het financieel steeds moei lijker wordt om de uitgave van Y.N.B. te blijven voortzetten, gaarne vanaf deze plaats dank aan degenen, die voor de uitgave van Y.N.B, de geldmidde len beschikbaar stelden in de afgelopen 10 jaar. Maar vooral dank aan allen, die daadwerkelijk aan de opmaak en vervaardiging van Y.N.B. in de afgelopen 10 jaar meewerkten. Zonder .iemand anders tekort te willen doen, is een speciaal woord van dank op z'n plaats aan het adres van J.Winnen, die in deze 10 jaar onafgebroken medewerking verleende bij de opmaak van het Ysselsteyns Nieuwsblad. Nogmaals, allen hartelijk dank en moge Y.N.B, nog vele jaargangen de infor matiebron zijn voor het dorpsnieuws van Ysselsteyn. De redaktie. Parochie 'H.Oda. 24e Zondag na Pinksteren. Zondag; 8.30 uur leesmis voor Ptrone11a Cox- de Lauw, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Louis1 Ousters, 11.30 uur leesmis voor de Pa rochie. Maandag: 8 uur weekdienst voor Gerard van de, Mu.nckhoi Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Jacob Arts. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Piet Janssen. Donderdag:8 uur maanddienst voor Maria Wismans- van Vegchel. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Maria in 't Hulst- Deenen, 13.30 uur hu welijksmis voor het bruidspaar Geerts— Lemmen. Zaterdag: 19.30 uur gesticht jaargetijde voor Gerard Vullings. Misdienaars. Saterdag: 19.30 uur Grienen- Hcuben. Zondags. 8.30 uur Theu- nissen- L.. Claessens, 10 uur Verstegen- Koonings, 11".30 uur Sprceuwenberg- W.Claessens. Jongerenkoor. ropetitie is dit weekend op ZATERDAG 4- November, om 6.15 uur n.m. in het Gemeenschapshuis. Kleuterschool. Wanneer de schoolbus gaat rijden zijn de schooltijden als volgt: Maandag t/m Vrijdag s'morgens van 9 uur tot_12.00 uur, s'middags van 1.15 uur tot 3.15 uur, woensdagmiddag is^er vrij. De kinderen die moeten wachten, worden in dc wintermaanden niet overgestoken, ^aar ble ven bij de kleuterschool tot ze opgehaald worden. Er zijn op dc school nog enkele plaatsen over. A.s, dinsdag van 3.3° tot 4*^0 uur is er dsarom gelegenheid om kinderen öp te geven, die na 1 Jan.1973 4 Jaar worden. Op school wordt U dan tevens medegedeeld, wanneer Uw kind dan naar school mag komen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1