S Redactie: Boerenleenbank 10 e jaargang no: 49. 6 October 1972. Zondag: Maandag: Dinsdag: Parochie H. Odn 20e Zondag na Pinksteren. Ie- 8.50 uur leesmis voor Piet Janssen besteld door de Boerenleen bank, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor de overleden familie Jlanssen-Philipsen. 8 uur weekdienst voor Jacob arts. 8 uur maanddienst voor Peter Winnen, 19.30 uur H.Mie voor de levende en overleden leden van de l.V.B. bij gelegenheid van moederdag. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Gerard van de Munckhuf. Donderdag:8 uur gesticht jn-rgetijde voor Andreas Philipsen. Vrijdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Pierre en Harrie Janssen, 18 uur H.Mis uit dankbaarheid. Zaterdag: 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Janssen- Gooren, 19.30 uur leesmis voor Jacob'Arts besteld door de medewerkers van de Heidemij. Misdienaars. za^er(^a^. 19.30 uur L.Claessens- H.Theuniseen. Zondag: 8.30 uur R,Kappen-GVerstëgen10 uur W.Claessens-G.Spreeuwenberg7 11.30 uur P. van Soest - L.Arts. Zaterdag 7 October houdt de gemengde zangvereniging een uitwisseling met de gemengde zangvereniging uit Lierop. Beide verenigingen zullen op deze avend enkele nummers ten gehore brengen. Hierna is er oen gezellige dans avond met "Be Smeleblaosers"Deze avond is voor iedereen vrij toeganke lijk, aanvang om 8,00 uur in zaal Bos. Rijverenlging "De Peeldraver": J.l. zondag zijn op succesvol le wijze, mede dankzij het zonnige weer onze onderlinge wedstrijden ge houden. De uitslag ia als volgt: J.Lemmens met Hanny een verdiende eerste plaats met 278.75 punten, direct gevolgd door K. van Aston met Ibec met 275.75 punten. Dorde word ïi-,Jaspers opKairoan met 266.95 punten, vierde FrVerheyen met 266,05 punten, vijfde A.Posters met 265.16 punten, zesde A.Poels met 252.91 punten, zevende H.de Wit met 247.91 pnt,, achtste P. van Ass met 211.5 pnt., negende S.Janssen et 192.08 pnt., tiende W.Ru bers met 191.16 pnt,, elfde L.van Aston mot 146 pnt., twe, tlf&e J.Tonnaer met 8.33 pnt., dertiende W.Vorheyen met 55.66 pnt. Ponyclut JgsJgglS^Here»Zonflag 8 p„tater a.a, ig ig onderlinge wed strijd Liessel-IJsse1stsynDe eerste wedstrijd zal plaatsvinden te Lie 3.- sel, volgend jaar Maart zal Liessel naar IJeeolntcyn komen. De wedstrijd begint om 10 uur vm.mot dressuur en zal om 2 uur vervolgd worden met springen. Daarna zal men met-de spelletjes starten. Aan de spelletjes mo gen alle amazones en ruiters deelnemen die het afgelopen seizoen niet naar de concoursen zijn geweest. We hopen dat do wedstrijd mot succes zal verkopen. Hoe laat we zondag zullen vertrekken, zal zaterdag op het oefen terrein bekend worden gemaakt. Te koop: ^gg Hawesterwolds ray- gra.8 J.Lommen, Timm.wog122,tel.04932-298 Te koop: 2 Ha. raygras en 1000 prak ken vers hooi. M.Po-eters, Heidsepeelweg 60.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1